👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd År 8 Min spegel

Skapad 2017-09-06 13:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
Gör en spegel som följer dig genom livet! Tänk dig att den kommer att hänga i ditt hem även om 50 år. Målet är att den ska säga något om dig, påminna dig om vem du var eller ville bli som 14/15-åring.

Innehåll

ARBETSGÅNG

I  det här arbetsområdet kommer du att göra en spegel. Därvid kommer du att bekanta dig med olika traditionella sammanfogningstekniker som bladning, gering och tappning.

En viktig del av arbetet är att hitta ett personligt tema som gör din spegel till något mer än en spegel. Detta personliga tema kan ta sig uttryck direkt i ramens form, eller genom principen Lägga till eller Ta bort. Du kan ju t ex bygga en helt vanlig rektangulär ram som du förser med olika dekorationer, t ex utsågade i plywood. (se exemplet ovan)

Under arbetet kommer du att träna dig i att reflektera över din arbetsprocess genom att berätta VAD du gör, HUR det går och VARFÖR du gör som du gör. När din spegel är klar skriver du en slututvärdering.

 

INSTRUKTIONSVIDEOS

 Nedan finner du länkar till några olika instruktionsfilmer som jag gjort för detta projekt:

Instruktion 1. Såga i geringsåg. Flera bitar.

https://www.youtube.com/watch?v=xC1Hqrb4qPI&index=5&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&t=112s

Instruktion 2 Såga i geringsåg. Längre bitar.

https://www.youtube.com/watch?v=VMkcvyU0ojg&index=2&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc

Instruktion 3. Bladning

https://www.youtube.com/watch?v=59IuXnT_0X4&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=1

Instruktion 4. Provspänna en gering

https://www.youtube.com/watch?v=PygMSImbMHA&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=4

Instruktion 5. Justering i slipmaskin

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2NwBKgI8oj8&list=PLG8w-gm1lh6-qkprOJdaihHcIn3k5dkGc&index=3

 

 

UTVÄRDERING AV PROJEKTET MIN SPEGEL

 

INNAN DU BÖRJAR SKRIVA

Läs igenom hela instruktionen först.

Betrakta din (färdiga) spegel och tänk tillbaka på ditt arbete med den. När du sedan skriver om punkterna nedan, försök att vara tydlig, använd rätt slöjdtermer och utveckla dina tankar där så är möjligt. Använd samma rubriker som nedan! Men innan du börjar skriva vill jag att du infogar ett foto på din spegel, så som den ser ut just nu.

 

IDÉUTVECKLING

Berätta hur det kommer sig att din spegel ser ut som den gör, dvs berätta om spegelns form / design. Varifrån kommer inspirationen? (bifoga foton) Har du ett tema eller en idé för din spegel? Försök motivera valet, jämför då gärna med andra idéer som du inte valde. Genomförde du det mesta av idéarbetet i början av projektet eller allt eftersom - förklara!

 

TILLVERKNINGEN

Berätta om hur du tillverkade din spegel. Berätta inte om allt utan fördjupa dig i några arbetsmoment. Hur gjorde du? Vad är viktigt att tänka på för att lyckas? Hur gick det för dig? Vilka problem stötte du på? Kunde du lösa dem själv eller fick du hjälp?

 

BEDÖMNING AV RESULTAT

Hur bedömer du det färdiga resultatet? Vad är du nöjd med? Förklara! Vad är du mindre nöjd med? Förklara! Om du har mycket kvar, försök att berätta vad som återstår att göra och hur mycket tid du bedömer att du skulle behöva.

 

BEDÖMNING AV EGEN INSATS

Hur bedömer du din egen arbetsinsats? Har du gjort ditt allra bästa? Har du utnyttjat tiden väl? Hur självständigt har du arbetat? Om du fick genomföra samma projekt en gång till, vad skulle du då göra annorlunda, och varför?

 

LYCKA TILL!

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Idéarbete Spegel

  • Idéarbete Spegel

  • Idéarbete Spegel

  • Slututvärdering Spegel

  • Utärdering av projektet Min spegel

  • Utvärdering av projektet Min spegel

  • Idéarbete Spegel

  • Utvärdering av projektet min Spegel

  • Utvärdering av projektet Min spegel

Matriser

Slöjdmatris 6 - 9 Torpskolan

OK
Bra
Avancerad
Idé och reflektion
Bedömningen baserar sig på din dokumentation av arbetsprocessen, dvs på inspirationsbilder, skisser, ritningar, reflektioner och slututvärderingen.
Du för enkla resonemang och gör de mest nödvändiga skisserna.
Du för utvecklade resonemang och gör tydliga skisser och/eller ritningar
Du för välutvecklade resonemang och visualiserar dina idéer väl i form av skisser och ritningar, också under arbetets gång, om din ursprungsidé förändras.
Initiativ, driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt och tar väl vara på tiden.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Föremålet
Här bedöms hur väl utfört ditt arbete är, samt graden av komplexitet, dvs om föremålet är enkelt eller komplicerat
Du utför ditt arbete på en ganska enkel nivå
Du utför ditt arbete på en relativt hög nivå
Du utför ditt arbete på en avancerad nivå