👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brunnsparksskolan Slöjd åk 5

Skapad 2017-09-06 13:54 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Slöjd
I år 5 börjar du med att tillverka en låda efter dina egna mått. Du bestämmer hur locket ska se ut och gångjärn gör du själv av aluminium. Vi fortsätter att jobba med metall, en ros av konservburksplåt. Den tid vi har kvar på terminen planerar du ett eget arbete själv. Mätt, ritat ut, borrat, skruvat, klippt och bockat. Du har lärt dig en del denna termin:-)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att alla ska kunna: - planera och genomföra ett arbete från idé till färdigt arbete - arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och /eller skriftliga och färdigställa sitt arbete - kunna välja lämpliga redskap till arbetet och använda dessa på ett rätt och säkert sätt  -kunna välja lämpligt material - ta ansvar för sitt arbete - värdera och utvärdera sitt arbete - känna glädje och stolthet att skapa något själv.

 Utveckla förmågan att:
- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Bedömning - vad och hur

Vad jag bedömer:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
planera, genomföra, värdera och ta ansvar för arbetet
att välja lämpliga redskap till arbetet och använder dessa på ett rätt och säkert sätt
följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner.

Hur jag bedömer:
Jag kommer att titta på hur du arbetar och ge respons kontinuerligt på lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt om hur man genomför de olika delarna i arbetsprocessen tex: - Planeringsgenomgångar - Verktygsgenomgångar - Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd år 3-5

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Formgivning & framställning
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Säkerhet
Du kan använda verktyg , redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg , redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg , redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Tillvägagångssätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Idéutveckling
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Handlingsalternativ
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Resonemang
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.