Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter Ht-17-Vt-18 J.P

Skapad 2017-09-06 14:00 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnerområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen inom ämnerområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska sitiationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

 

Undervisning och arbetsformer

Att uppleva och känna igen sig i närmiljön genom regelbundna cykelturer.

Att få lära sig mer om vilka regler som gäller ute i trafiken.

Att få lära dig att följa ett recept och gemensamt med personal göra olika små mellanmål.

 

 

Bedömning

Att delta i cykeluppdrag.

Känna igen något trafikmärke.

Att delta och hjälpa till när ni gör mellanmål.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
    VAA
  • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
    VAA

Matriser

VAA
Grundsärskolan träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Att delta i cykeluppdrag.
Känna igen något trafikmärke.
Att delta och hjälpa till när ni gör mellanmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: