👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2017-09-06 14:00 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 Geografi
Nu ska vi lära oss mer om Sverige och om våra natur- och kulturlandskap. Hur har landskapet skapats och vad är påverkat av isen. Vi ska även lära oss att läsa kartan och viktiga geografiska begrepp.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet geografi syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper kring geografiska förhållanden, det vill säga allt från namngeografi, vart i norden olika platser ligger och förhåller sig till varandra till hur vår värld formas och förändras genom olika mänskliga aktiviteter och naturliga processer.

 

Centralt innehåll - Vad?

Eleverna kommer börja med att få lära sig hitta i en Atlas. De kommer sedan att få fokusera på namngeografi. De ska lära sig vad Sveriges landskap ligger och vad de heter samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Vidare ska de lära sig om de svenska och nordiska natur och kulturlandskap. Varför det ser ut som det gör på olika platser samt typiska drag för den nordiska naturen och kulturlandskapen och vart vi kan hitta dessa. Eleverna kommer även att arbeta med olika naturresurser vi har i Sverige (vatten, odlingsmark, skogar och malm) Vart de olika tillgångarna finns och vad de används till. Vi kommer även gå igenom varför folk bosätter sig på olika platser, för och nackdelar med olika boplatser.

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi Vi ska arbeta med olika sorters kartor. Vi kommer att titta på serien Geografens testamente som på ett pedagogiskt och spännande sätt tar upp relevant namngeografi och viktiga geografiska begrepp. Vi kommer att använda delar av böckerna Koll på Sverige samt Geografi 4-6. Vi kommer att presentera våra kunskaper på olika sätt, bland annat genom bloggen.

Matriser

Ge
Geografi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvill¬kor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.