👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brunnsparksskolan Slöjd ToM år 4

Skapad 2017-09-06 14:08 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Slöjd
I år 4 kommer du att göra en liten tavla, ett skrivbordsställ, ett litet tre i rad spel och något mer om vi hinner. Mäta, såga, borra, urholka, fila, putsa och limma är några saker som du ska lära dig under terminen

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I träslöjden börjar vi terminen med att göra en enkel tavla av trä och metall, mässing. Mäta, rita på, såga rakt, klippa plåt.

Ett ställ att ställa på skrivbordet, planera, mäta, rita på, såga rakt, borra, urholka, måla.

Ett enkelt litet ståltrådsarbete, ett fantasidjur. Klippa och bocka tråd.

Ett tre i radspel, mäta , rita på såga geringssåg, borrmaskin.

Vad ska bedömas

Jag kommer titta på hur du:

Framställa:

 • Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
 • Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
 • Följer instruktioner

Välja och motivera:

 • Väljer lämpliga verktyg och redskap

Analysera, värdera och tolka:

 • Använder olika ord som är speciella för slöjd.

 

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar och gör olika val på lektionerna
och under arbetets gång får du formativ feedback.
Vi tittar tillsammans på ditt färdiga arbete och din utvärdering.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna på att:
- följa muntliga instruktioner.
- använda olika verktyg och redskap, träna på deras namn

-använd de tekniker som behövs, se syfte.

Detta sker genom muntliga genomgångar/visningar/diskussioner enskilt och i grupp.
Mycket kommer att bli: se, prova och göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6