👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd År 6: Ett minne eller en dröm

Skapad 2017-09-06 14:14 i Torpskolan Lerum
Grundskola F Slöjd
I detta arbetsområde får du möjlighet att jobba med något som är verkligt personligt. Du ska skapa en scén som du varit med om eller som du vill uppleva i framtiden. Det kan t ex vara en plats som du drömmer om besöka eller något spännande som du redan varit med om.

Innehåll

En viktig del av detta arbete är att försöka komma på olika idéer, att inte välja första bästa, att väga idéerna mot varandra: Vilken känner du mest för och varför? Vilken idé passar bäst för själva uppgiften?

Sedan är det dags att mer i detalj planera hur de olika figurerna ska se ut. Materialet är 4 mm plywood respektive en ca 20 cm lång brädbit att limma fast figurerna på. Under arbetets gång kommer du bl a att använda kaplåda, hyvel och lövsåg. Din finmotorik tränar du framför allt upp med lövsågen.

Du målar scénen med vattenfärg och skriver därefter en utvärdering.

Matriser

Sl
Slöjdmatris 6 - 9 Torpskolan

OK
Bra
Avancerad
Idé och reflektion
Bedömningen baserar sig på din dokumentation av arbetsprocessen, dvs på inspirationsbilder, skisser, ritningar, reflektioner och slututvärderingen.
Du för enkla resonemang och gör de mest nödvändiga skisserna.
Du för utvecklade resonemang och gör tydliga skisser och/eller ritningar
Du för välutvecklade resonemang och visualiserar dina idéer väl i form av skisser och ritningar, också under arbetets gång, om din ursprungsidé förändras.
Initiativ, driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt och tar väl vara på tiden.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Föremålet
Här bedöms hur väl utfört ditt arbete är, samt graden av komplexitet, dvs om föremålet är enkelt eller komplicerat
Du utför ditt arbete på en ganska enkel nivå
Du utför ditt arbete på en relativt hög nivå
Du utför ditt arbete på en avancerad nivå