👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-09-06 14:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Hur gör man för att skapa lust och nyfikenhet till läsning av olika texter? När känner man att man börjar längta efter att sätta sig och läsa sin bok? När blir läsningen ett nöje istället för ett måste?

Innehåll

Analys: Eleverna befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling. Några läser mycket bra med flyt och förstår texters innehåll med lätthet medan några behöver träna upp läshastigheten och förståelsen. Alla elever, oavsett var man befinner sig i sin läsförståelse, behöver träna på att läsa och förstå texter.

Syfte/mål: Målen i svenska är att eleverna ska förstå enklare texter och kunna läsa olika skönlitterära- och faktatexter med flyt. De ska få öva på att återberätta i tidsordning, sammanfatta och kommentera texter. Eleverna ska kunna tolka och föra enkla resonemang kring olika budskap.

Konkretisering av målen: Eleven har uppnått målen när

· hen kan läsa enkla skönlitterära texter och faktatexter med flyt

· hen kan förstå innehållet i enkla texter.

· hen kan göra enkla sammanfattningar av texter i tidsordning

· hen kan kommentera texters innehåll

 

Centralt innehåll:

· Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

· Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar t ex. radioteater.

 

Bedömning: Vi kommer att jobba intensivt under läsåret och gör bedömningar av elevernas utveckling under lektionstid. Läraren pratar med eleverna om hur de ligger till i sin läsutveckling. Eleverna kommer, tidigt på terminen, att bedömas med hjälp av olika diagnoser för läs- och skrivutveckling.

Genomförande: Mycket av lektionstiden i svenska kommer att fokuseras på läsningen och förståelsen av texter. Både läraren och eleverna kommer att läsa högt i klassen. Eleverna kommer att få tid till att läsa egna skönlitterära böcker och få tillgång till skolans bibliotek.  Vi kommer att utgå från olika läromedel som riktar sig till att förbättra läsförståelsen. Eleverna kommer att träna på nya ord både på lektionstid samt i hemläxa. När eleverna svarar på frågor till texterna så är det ofta skriftligt i en skrivbok. Läraren och klassen pratar tillsammans om texterna. Många lektioner börjar med att fråga om något från föregående lektion...Kommer ni ihåg?...