Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1- Tal, åk 9 ht 20

Skapad 2017-09-06 14:45 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 35-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lära oss om olika talmängder, faktorisera tal, räkna med negativa tal och potenser. Vi kommer att prata och träna på kvadratrötter och få stifta bekantskap med matematikern Pythagoras.
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 35-41 kommer vi att arbeta med kort repetition av år 8 och sedan med området Tal. Vi kommer att lära oss mer om stora och små tal, potenser, kvadratrötter och olika talmängder.

Innehåll

Illustration av talmängden heltal (Z)

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • lära dig prefix för stora och små tal
 • träna på att räkna med tal i potensform
 • lära dig vad kvadratroten är och använda dig av begreppet
 • lära dig grundläggande kunskaper om talmängder

Syftet i fördjupningen:

 • Fördjupade kunskaper om räkning med stora och små tal 
 • Räkning med kvadratrötter 
 • Andragradsekvationer
 • Fördjupade kunskaper om talmängder
Sammanfattningar till Matematikboken XYZ

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

  • lära dig att namnge stora och små tal
  • skriva stora och små tal med prefix
  • lära dig räkna med potenser - tiopotenser, tal i potensform, grundpotenser och tal i kvadrat
  • lära dig vad kvadratroten är och använda dig av begreppet

  Syftet i fördjupningen:

  • fördjupning av prefix, stora och små tal
  • kvadratrötter
  • fördjupning om talmängder
   

 

Prefix och enhetsbyten | Matteguiden

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat med fokus på resonemang och kommunikation.
Färdighetsträning i Matte Direkt.
Spel på dator.

Begrepp/Matteord

Prefix = Förstavelse, ord som sätts framför en enhet
Potens = Ett sätt att skriva upprepad multiplikation
Tiopotens = Ett potensuttryck med basen 10
Bas = Det heltal som sedan kan få en positiv eller negativ exponent
Exponent = Den siffra som anger hur många gånger basen multipliceras. Kan vara positiv eller negativ
Grundpotens = Uttryck med ett tal mellan ett och tio samt en tiopotens
Kvadrattal = Ett tal som kan skrivas som ett heltal multiplicerat med sig själv
Kvadratrot = Ett sätt att räkna ut tal som multiplicerat med sig självt blir ett kvadrattal
Naturliga tal = N - Alla positiva heltal och talet noll
Heltal = Z - Alla heltal, både positiva och negativa
Rationella tal = Q - Bråkuttryck, decimaltal och negativa tal
Irrationella tal och reella tal = R - Pi, e eller roten ur 2
Det finns ytterligare ett talområde, komplexa tal = C, där de imaginära talen ingår. 

v.34 - 37 Repetition, fördiagnos, genomgång, diskussion om prefix och potenser samt eget arbete

v.37 Eventuellt diagnos sid 24 för de elever som känner dig redo, eleven utvärderar och gör en plan för vad det fortsatta arbete ska inrikta sig på. Arbete med röd- eller blå kurs.

v. 38-39 Arbete med egen plan med fördjupning i röd kurs och arbete i blå kurs.

v. 40 är det dags att skriva första prov på E- nivå.

v. 41 Frivilligt prov för de som vill visa C - A förmågor

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 9 ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Du ska kunna de prefix som anger stora och små tal upp till en biljon och ner till en miljarddel. Du kan använda uttryck för potensräkning och du kan använda begreppen bas och exponent. Du kan förstå kvadrattal och kvadratrot samt begreppet talmängd.
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Du visar i ditt arbete att du kan växla mellan potensuttryck och prefix. Du visar att du förstår sambandet mellan kvadrattal och kvadratrot. Du visar grundläggande förståelse för talmängder
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Välja och tillämpa potensberäkning, prefix eller beräkning av kvadratrötter för att lösa matematiska problem.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Skriftlig beräkningsmetod i alla fyra räknesätten inom området Tal. Metod för att beräkna kvadrattal och kvadratrötter.
Metod för division och multiplikation med potenser. Metod för att räkna ut kvadratrot Metod för att identifiera talmängd.
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
I uppgifter där du motiverar ditt svar ska du tydligt förklara varför det stämmer
I uppgifter där du motiverar ditt svar ska du tydligt förklara varför det stämmer och varför det inte stämmer
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Vi kan följa dina beräkningar. Temperaturskillnad, tydlig skriftlig metod
Vi kan följa dina beräkningar. Kan beskriva ett mönster med ord, ha en förklaring till hur den n:e figuren ser ut.
Vi kan följa dina beräkningar mycket tydligt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: