👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet

Skapad 2017-09-06 15:15 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 Matematik
Människorna har länge använt sig utav matematik. Man skulle hålla reda på boskap och grödor. Man behövde byta, handla och köpa saker. För att hålla reda på stora tal skapade vi ett positionssystem som sorterade upp siffrors värde, t ex tusental, hundratal, tiotal och ental. Vi ska lära oss siffrornas plats och siffrornas värde.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Du ska lära dig att en viss siffra,har ett visst värde på en speciell plats.

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att ha diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Du kommer att få arbeta med uppgifter enskilt och i grupp.
 • Du ska arbeta med konkret material för att visa de olika siffrornas värde och position.

Begreppslista:

 • Positionssytemet
 • 1-tal, 10-tal och 100-tal
 • siffrors värde
 • antal

Tidsplan:

v37 - v 50 hösten 2018

 

Hur det ska bedömas:

 • Förståelse för begreppen
 • Du ska kunna förklara siffrans plats och värde
 • Din delaktighet under lektioner och under gemensamma diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3