Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Gilla naturen" åk 4-6

Skapad 2017-09-06 15:18 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Geografi Fysik Bild Svenska som andraspråk Kemi Svenska Biologi Idrott och hälsa Samhällskunskap
Temat handlar om att upptäcka naturen, uppskatta naturen och uppmärksamma att barnens natur är viktig och behöver skyddas.

Innehåll

MÅLET MED TEMAT ÄR ATT DU ska...

 • träna din förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.
 • öka dina kunskaper om naturen med fokus på naturskydd.
 • få insikt om människans del i naturen, om ekosystem och hur vi kan rädda naturen för att överleva.
 • förstå hur vi kan skydda vår natur.
 • få kunskap om och lära känna naturen i närområdet.
 • förstå hur människan påverkar naturen på olika sätt.
 • få kunskap om hållbar utveckling.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA 

 Under temat kommer vi att arbeta med följande:

 • Vad är natur?
 • Skydda naturen
 • Lär känna naturen
 • Mångfald på minuten
 • Sinnesdikt
 • Vem har rätt till naturen?
 • Avsluta med ett tävlingsbidrag

 

 För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • arbeta med temat på vår tematid på onsdagar
 • arbeta inomhus och utomhus
 • titta på film
 • arbeta enskilt och i grupp
 • använda oss av digitala verktyg
 • använda olika källor för att få fram olika sorters information
 • diskutera i grupper 
 • använda olika sätt för att beskriva och förklara.

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan berätta och framföra dina tankar med hjälp av bilder och digitala verktyg.
 • hur du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet.
 • hur du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö.
 • dina kunskaper om allemansrättens regler.
 • hur du kan använda olika källor och diskutera källornas användbarhet.
 • hur du kan ge förslag på hur vi bidra till en hållbar utveckling.
 • hur du kan föra resonemang om vad det innebär att göra gott.
 • hur du använder olika ämnesbegrepp.
 • hur du kan ge exempel på hur vi kan skydda vår natur.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna, du kommer även att få avsluta temat med ett bidrag (en film eller foto) där du ska motivera varför du vill skydda en plats i naturen och varför det är viktigt att skydda denna plats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: