👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL Ht 2020 klass 1

Skapad 2017-09-06 16:05 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Under åk 1 kommer vi att arbeta med ASL - att skriva sig till läsning.
Grundskola 1 Svenska
Under åk 1 kommer vi att arbeta med ASL- att skriva sig till läsning. Vi kommer att arbeta i par och individuellt. Genom detta arbetsätt kommer vi bland annat att lära oss att framställa texter via ipad och dator, öva våra motoriska förmågor. Öva oss på att samarbeta och att följa en arbetsgång.

Innehåll

Arbetsgång

Vi arbetar efter boken ASL och följer dess arbetsgång med bokstavsinlärningen. Uppgifterna väver även in fler ämnen så  som NO och SO, detta genom olika teman på uppgifterna.

Textframställning

 • Planera och diskutera  om vad du ska skriva
 • Skriva på ipad enskilt eller i skrivpar
 • Lyssna på texten du skrivit med talsyntes
 • Bearbeta texten
 • Skriva ut texten och redovisa för lärare eller klassen beroende på uppgift.

Illustrera

 • Illustrera till den text du skrivit

Motorik

 • Öva din finmotoriska och grovmotoriska förmåga.
 • Skapande arbete som kopplas till varje bokstav.

Pyssel

 • Öva din finmotoriska förmåga och din fantasi
 • Mandalabilder
 • Klippa ut och skapa i olika material

 

 

 

Mål med ASL - arbetet

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna ta ansvar för gemensamma och enskilda uppgifter.
 • Klara av att skriva på ipad.
 • kunna sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i texter du skriver.
 • Kunna arbeta efter en arbetsordning.
 • Lära dig alfabetet och alfabetisk ordning
 • Träna finmotorik och grovmotorik.

 

Bedömning

Vi kommer att samtala med dig om hur du kan 

 • alfabetisk ordning
 • skriva på ipad
 • sätta ut punkt, stor bokstav och mellanrum i de texter du skriver
 • samarbeta, ta ansvar och följa en arbetsordning

Syfte med arbetsättet ASL

Undervisningen i att skriva sig till läsnings primära syfte är att elevernas läsinlärning ska stimuleras i olika språkliga övningar. Det är ett kreativt och elevaktivt arbetssätt som ska utveckla elevernas förmågor i tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Syfte utifrån Lgr 11

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3