👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen ht 2017

Skapad 2017-09-06 16:13 i Östra skolan Falun
Grundskola 5 Fysik Kemi Biologi
Under höstterminen kommer vi att arbeta med människans organ, puberteten, matens innehåll, ljud och ljus.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • respekterar andra människors egenvärde
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor   

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda kunskaper i biologi och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och kemi

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

          

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Biologi

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar

 

Kemi

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

 

Fysik   

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Läsa texter gemensamt
 • Titta på filmer
 • Diskutera
 • Rita
 • (kan komma till fler arbetssätt under arbetets gång)

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga:

Se matris

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Samtalen i helklass och i grupp
 • Skriftliga arbeten i classroom
 • Redovisningar
 • (kan tillkomma fler arbetssätt under arbetets gång).

Matriser

Fy Bi Ke
Kroppen

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara
samtala diskutera som rör hälsa… ställa frågor framföra och bemöta åsikter
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
enkla resonemang
utvecklade, välutvecklade
Ny aspekt
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
viss
relativt god, god
Ny aspekt
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Bidra till att formulera
formulera efter någon bearbetning
Ny aspekt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
i huvudsak
ändamålsenligt och effektivt
Ny aspekt
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
enkla bidra till att ge förslag
utvecklade, välutvecklade ger förslag
Ny aspekt
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
enkla
utvecklade välutvecklade
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen
grundläggande ge exempel på och beskriva Viss
goda, mycket goda förklara och visa på enkla samband relativt god
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om... ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade, välutvecklade
Ny aspekt
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.