Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska M1, åk. 8, augusti-november 2017

Skapad 2017-09-06 16:33 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Information om de två första arbetsområdena i tyska i åttan
Grundskola 8 Moderna språk - elevens val
Du har börjat läsa tyska! Här följer information om de två första arbetsområdena i tyska C (tyska M1) i åttan!

Innehåll

Mål

Arbetsområde 1: Att kunna använda olika uttryck och fraser, att kunna använda den obestämda artikeln, att kunna använda det possessiva pronomenet mein/meine, att kunna räkneorden 1-100, frågeord samt att böja verb i presens, att påbörja ett ordförråd och träna dina muntliga och skriftliga färdigheter i tyska.

Arbetsområde 2: Att kunna ställa och besvara frågor om klockan, att känna till vad skolämnen och fritidsaktiviter heter på tyska

Arbetets innehåll

Arbetsområde 1, Endlich wieder Schule: Inom det här arbetsområdet lär du dig en rad nyttigheter: uttryck och fraser, ein/eine, mein/meine, räkneord, frågeord, verb i presens
Arbetsområde 2, Wann kommst du?: Inom det här arbetsområdet lär du dig klockan samt att prata om skolämnen och fritidsaktiviteter.

Arbetsområdenas innehåll finner du ovan. Deras koppling till Läroplanen (Lgr 11) är följande:

Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”, ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal, dialoger och intervjuer”, ”Berättelser och annan fiktion […]” Syfte: Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”: ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”, ”Åsikter, känslor och erfarenheter”, ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer olika sammanhang och områden där språket används”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal och dialoger”, ”Berättelser och annan fiktion […]”.

Arbetssätt och redovisning

1. Framför allt bygger kapitlet på en rad texter och dialoger i textboken samt övningar i arbetsboken. Båda böckerna innehåller alltså ett antal muntliga och skriftliga övningar.
2. Dialoger och berättande texter, muntliga och skriftliga övningar.

1-2. Redovisningsform och bedömning: Dina insatser bedöms fortlöpande under lektionerna och via läxprov. Kursen avslutas med ett förberett prov.

Bedömning

Se ovan under "Arbetssätt och redovisning". Det som bedöms är muntlig och skriftlig språkförståelse samt muntlig och skriftlig språkanvändning. Se vidare Lgr.11!

Kunskapskrav

Se Lgr 11, s. 80-82 och/eller s. 85-86 (kunskapskraven går också att nå via Unikum)!

Reflektion-utvärdering

1. Fundera på vilka fraser och uttryck som är skärskilt viktiga när du berättar om dig själv och andra.
2. Vad lär du dig om tyska i vardagliga situationer?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: