Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter som inte har blommor & organismer som är varken växter eller djur

Skapad 2017-09-06 17:21 i Sandbackaskolan Kungälv
Ett arbete om svampar, mossor, alger, lava samt ormbunksväxter.
Grundskola 4 – 6 Biologi
På sensommaren och hösten kan naturen erbjuda så mycket. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om växter som skiljer sig från blomväxter och om levande organismer som varken är växter eller djur.

Innehåll

Konkretiserade mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • förklara varför växterna ser ut som de gör.
 • olikheter och likheter mellan fröväxter, mossor och ormbunkar.
 • förklara enkelt om hur olja, kol och gas har bildats av djur och växter.

 

 • förklara vad bakterier och virus är.
 • Vad alger är .
 • Förklara vad som menas med algblomning och varför den är farlig för miljön.
 • känna igen och kunna namnen på några vanligt förekommande svampar ute i naturen.
 • namnen på svampens olika delar.
 • se skillnad på skivling, rörsvamp och taggsvamp.
 • förklara hur svampar samspelar med andra arter, deras betydelse för nedbrytningen och känna till hur vi människor har användning av svamp
 • Att svamparna inte kan tillverka sin näring men livnär sig på olika sätt (saprofyt, parasit, symbios) .
 • Vad en lav är

 

Undervisning/Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • titta på filmer,
 • läsa ur läroboken "Boken om biologi" sid:18-21, 42-43, 92-101
 • svara på frågor om texten i arbetsboken Sid: 12-13, 36-40 0ch 43
 • samtala

Syftet / varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet. 
 • att använda naturvetenskaplig informationen i egna texter och anpassar den till situationen. 
 • att använda biologins begrepp för att förklara hur saker hänger ihop i biologin.

 

 

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på muntligt, skriftligt och praktiskt.

 

Ord och begrepp:

Fotosyntes, anpassning, öken, arter, lian, riken, släktträd, urhavet, plankton, mossor, ormbunksväxter, barrträd, blomväxter, stam, sporer, frö, urgamla, föröka sig, kärlväxter, pollen, fortplantning, transportera, livscykel, framgångsrik, sumpig, tryck, gas, olja, stenkol, omvandlas, solenergi, bränsle, energi, bakterier, nedbrytning, kretslopp, biologisk rening, sönderdela, cell, kocker, baciller, spiriller, inflammation, livsviktig, virus, arvsanlag, polio, urdjur, ur-födan, Amöba, toffeldjur, alger, tång, växtplankton, syre, koldioxid, näring, flercelliga, encelliga, algblomning, syrebrist, övergödning, östersjön, svamp, mycel, saprofyt, parasit, symbios, skivling, rörsvamp, taggsvamp, hatt, fruktkropp, mögel, lav

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: