👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht år 1

Skapad 2017-09-06 18:14 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med den grundläggande matematiken, taluppfattning, addition och subtraktion i talområdet 0-10.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och används talen inom talområde 0-10
 • förstå och kunna används räknesätten addition och subtraktion inom talområdet 0-10
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • förstå matematiska begrepp

 Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
 • kunna talens rannar, antals-siffra samt dela upp talen inom talområdet 0-10
 • förstå enkla matematiska begrepp
 • kunna lösa enkla matematiska problem genom att välja lämplig strategi
 • kunna samtala och beskriva om tillvägagångssättet för hur man kom fram till lösningen

Detta gör jag genom att jag följer ditt arbete på mattelektionerna och i matteboken. Jag kommer göra både muntliga och skriftliga tester. Jag tittar hur du löser praktiska uppgifter samt matematiska problem både enskilt och i grupp. Jag lyssnar när du berättar och visar hur du löst dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Arbeta i läromedlet "Safari"
 • ha gemensamma genomgångar
 • färdighetsträna med spelschema iPad 
 • arbeta enskilt, i par och ibland i grupp
 • ha praktisk matte utomhus
 • samtala om olika lösningar
 • använda olika slags praktiskt material, t.ex. klossar, tallinjer m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3