👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Geografens testamente

Skapad 2017-09-06 19:32 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Eleverna lär sig om Sveriges geografi på ett spännande och roligt sätt. Varje avsnitt för- och efterarbetas med uppgifter som både underlättar förståelsen för filminnehållet och befäster den kunskap de behöver i ämnet geografi.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vi följer Holger Nilssons och Mortensens resa genom Sverige och får på ett spännande sätt lära oss om sjöar, slätter, fjäll och skogar och mycket annat.

Innehåll

Vi lär oss geografiska begrepp och hur Sverige ser ut och vilka naturtyper som finns. Till varje avsnitt arbetar vi med begrepp som hör till det avsnittet. Vi lär oss också att berätta något om det avsnittet handlar om.

Lärandemål

Du resonerar om Sveriges geografi utifrån följande begrepp

 • De största öarna Öland och Gotland, peka ut och benämn
 • De största sjöarna Vänern och Vättern, peka ut och benämn
 • De stora slätterna i Västergötland och Skåne, peka ut och benämn och vad de används till
 • Stockholms och Bohusläns skärgårdar, peka ut och benämn
 • Skogen och vad den används till
 • Fjällvärlden, samer och renarna, förklara begreppen
 • Stockholm, Göteborg och Malmö, peka ut och benämn samt något karaktärsdrag i varje stad

Undervisning

Du tittar på filmerna med dina kamrater.

Du ställer frågor om det är något du inte förstår på filmen.

Du hjälper dina kamrater om det är något de inte har förstått.

Du lyssnar på undervisningen som läraren ger.

 

 

Tillämpning

Du placerar olika platser och begrepp på din egen Sverigekarta.

Uppgifter

 • De stora sjöarna

 • De stora slätterna

 • De djupa skogarna

 • De stora öarna

 • De tusen öarna

 • De höga fjällen

 • De stora städerna

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  A 6