Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2017-09-06 20:26 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Vi leker och pratar om hur vi är bra kompisar tillsammans.
Förskola

Målet för våra förmiddagar kommer att vara Gemenskap - Tillsammans - Engagemang - Ansvar. Vi ska ha roligt tillsammans, alla ska ta ansvar för alla och för det vi gör, vi ska tillsammans engagera oss för att få en härlig gemenskap. Vi ska bli bra kompisar som lyssnar och tar hand om varandra.

Innehåll

Syfte.

 

Syftet med kompistema är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är och i och med det kunna utvecklas efter sin egen förmåga. Vi vill att våra dagar ska fokusera på Gemenskap - Tillsammans - Engagemang  och Ansvar. Vi vill ha roligt tillsammans, alla ska ta ansvar för alla och det vi gör, vi ska tillsammans engagera oss för att få en härlig gemenskap. Vi vill bli bra kompisar som lyssnar och tar hand om varandra. 

Vi vill att alla ska må bra i förskolan. Därför uppmärksammar vi positivt beteende och bemöter negativa situationer, kommentarer och liknande med att tydligt visa på hur vi är med varandra.

Vi vill få till en "vi-känsla" i gruppen. Vi vill minska konflikter, få till mer lek tillsammans.

Vi vill att barnen ska ha roligt, vilja komma till förskolan och känna att de har inflytande och vara med och påverka sin dag.

 

Metod.

Vi ska vara nära barnen i deras lek.

Vi tar emot och möter varje barn och förälder vid ankomst och hemgång.

Vi har samlingar där alla barn blir sedda.

Vi delar in barnen i grupper där vi ägnar oss åt olika aktiviteter.

Vi gör en kompis blomma och skriver till kommentarer från barnen hur vi är bra kompisar.

Vi tränar på att sätta ord på känslor, och lyssna på varandra.

 

 

Utvärdering och analys.

Vi för fortlöpande samtal med barnen. Vi utvärderar på avdelningsplanering samt planeringsdagar.

 

Utvärdering 180108

Vi har arbetat med gruppstärkande aktiviteter. Vi har delat in oss i grupper på förmidagarna och över lunchen. I dessa grupper att vi haft möjlighet att se varje enskilt barn samt anpassat aktiviteter och samtal efter deras förmågor.

Vi upplever en positiv förändring i gruppen. Gruppkänslan har stärkts, vi är ett starkare "Vi", men vi behöver samtidigt arbeta vidare och ständigt aktualisera och synliggöra detta arbete bland barnen och oss pedagoger. 

Vi upplever att barnen är glada och positiva när det kommer till förskolan. Flera barn kommer med förslag på aktiviteter och har många bra idéer. Vi har genomfört flera och flera är på gång.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: