Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk i Sverige och Norden

Skapad 2017-09-06 20:36 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Du kommer att få lära dig om några av de nordiska språken, de svenska minoritetsspråken och dialekter i Sverige.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få bekanta dig med några av de nordiska språken. Du kommer också att få lyssna på och bekanta dig med många svenska dialekter. Slutligen kommer du att få lära dig om de fem officiella minoritetsspråken i Sverige; romani, mieänkieli, jiddisch, finska och samiska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få läsa om nordiska språk, minoritetsspråk och svenska dialekter och därefter reflektera, diskutera och arbeta med dessa områden på olika sätt. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • berätta om likheter och skillnader i de nordiska språken
  • diskutera kring svenska dialekter och ge några ex
  • känna till något om alla våra minoritetsspråk och mer ingående om ett

Detta kommer vi att bedöma genom klassrumsobservationer.

Undervisning och arbetsformer

Under arbetsområdet kommer vi att:

  • läsa om den nordiska språkhistorian, främst norska och danska
  • diskutera likheter och skillnader mellan dem och svenskan
  • läsa skönlitteratur från en författare från Norge/Danmark
  • se på filmer om svenska dialekter och därefter diskutera dem
  • lyssna på de olika språken och dialekterna
  • lära om minoritetsspråk i Sverige 
  • göra en kort presentation om ett av minoritetsspråken 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
    Sv  4-6
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
    Sv  4-6
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
    Sv  4-6
  • Kunskapskrav
  • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
    Sv  E 6
  • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
    Sv  E 6
  • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
    Sv  E 6
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
    Sv  E 6
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
    Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: