Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskplanering - från Asatro till Kristendom åk 5 V 34 - 37

Skapad 2017-09-06 20:42 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Är det sant att Tor egentligen var en tjej? Är Vite Krist vit? Vem var Anskar och hur kunde han få vikingarna att helt plötsligt byta religion? Vilka konsekvenser fick det? Vad är en religion egentligen och varför har man en? Är det sant att Tor egentligen var en tjej? Är ViteKrist vit? Vem var Anskar och hur kunde han få vkingarna att helt plötsligt byta religion? Vilka konsekvenser fick det? Vad är en religion egentligen och varför har man en? V. 34 - 37

Innehåll

Syfte

  • RE:Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
  • Hi: Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll:

  • Berättelser från fornskandinavisk religion
  • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Så här gör vi:

I det här  området kommer du att träna  din analys och kommunikativa förmåga. Genom att lyssna på podden ”Sverige kristnas” och genom att läsa texter om asatro och kristendom kommer du att träna din förmåga att analysera, se likheter och skillnader. Du kommer att titta på filmen Vikingaflickan Runa möter Vite Krist för att jämföra, analysera och dra slutsatser om hur hur asatron och kristendomen påverkade och påverkas av vad som hände i samhället. Genom att läsa och samtala om viktiga personer,  händelser och anledningar till att Sverige kristnas och hur detta har påverkat Sverige,  kommer du att  träna din förmåga att kommunicera och analysera.

 

Din förmåga att göra jämförelser mellan Asatro och Kristendom, analysera hur asatron och kristendomen  påverkar och påverkat förhållanden och människor i Sverige och resonera om orsaker till och konsekvenser av att Sverige blev kristet och hur det påverkade

människorna visar du genom att svara på följande frågor:

  • Vilka skillnader / likheter finns mellan Asatro och Kristendom?
  • Vilka spår av Asatro och Kristendom kan vi se i Sverige i dag?
  • Har asatron och kristendomen påverkat utvecklingen i Sverige och Norden? Hur?
  • Vilka orsaker fanns det till att Sverige blev kristet och hur påverkade det människorna?

Den här gången får du själv välja redovisningsform, skriftligt, muntlig inspelning eller film klipp men uppgiften är enskild

 

Matriser

Hi Re
Pedagogiskplanering - från Asatro till Kristendom åk 5 V 34 - 37

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
JAG....
gör jämförelser mellan asatro och kristendom - Likheter-skillnader - Fördelar-nackdelar - Hot-möjligheter
ger med stöd något exempel, likheter och skillnader mellan Asatro och Kristendom
ger något exempel, likheter och skillnader mellan Asatro och Kristendom. ger exempel på spår av Asatro och Kristendom vi kan se i Sverige i dag
ger några exempel, likheter och skillnader mellan Asatro och Kristendom Du koppplar exemplen till fakta ger flera exempel på spår av Asatro och Kristendom vi kan se i Sverige i dag
ger några exempel, likheter och skillnader - fördelar nackdelar mellan Asatro och Kristendom. Du koppplar exemplen till fakta eller egna erfarenheter ger flera exempel på spår av Asatro och Kristendom vi kan se i Sverige i dag som du kopplar till fakta eller egna erfarenheter.
JAG....
analysera hur Asatron och kristendomen påverkar och påverkat förhållandena och människorna i Sverige / Norden
ger med stöd exempel på hur Asatro och Kristendom har påverkat utvecklingen och människorna i Sverige
ger något exempel på hur Asatro och Kristendom har påverkat utvecklingen och människorna i Sverige
ger några exempel på hur Asatro och Kristendom har påverkat utvecklingen och ger exempel på fördelar – nackdelar för människorna
ger flera exempel på hur Asatro och Kristendom har påverkat utvecklingen och ger exempel på fördelar – nackdelar för människorna. Du kopplar exemplen till fakta eller egna erfarenheter
JAG
resonerar om orsaker till och konsekvenser av att Sverige blev kristet och hur det påverkade människors levnadsvilkor och handlingar Hi
berättar med stöd hur och varför Sverige blev kristet och hur det påverkade människorna
berättar kort hur och varför Sverige blev kristet och hur det påverkade människorna
berättar och ger exempel, som du kopplar till fakta,på hur och varför Sverige blev kristet och hur det påverkade människorna fördelar - nackdelar
berättar och ger flera exempel, som du kopplar till fakta eller egna erfarenheter på hur och varför Sverige blev och berättar hur det påverkade människorna fördelar – nackdelar / hot – möjligheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: