Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2017-09-06 20:48 i Trönö skola Söderhamn
förmågor i Matematik
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar med lektioner inne och ute som utvecklar dina förmågor i matematik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att 

 • samtala om och lösa problem med olika stategier och metoder.
 • använda och analysera begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beäkningar och lösa rutinuppgifter.
   

Innehåll

Vi ska arbeta med 

 •  positionssystemet
 • addition och subtraktion 0-10000.
 • multiplikationstabellerna 1-10.
 • division
 • de fyra räknesättens egenskaper och samband.
 • algebra.
 • grundläggande geometriska objekt.
 • omkrets och area.
 • rimlighetsbedömning.
 • jämförelser och uppskattning av matematiska storheter.
 • olika stategier för problemlösning.
 • klockan, både analogt och digitalt.
 • programmering.

Genomförande

Vi samtalar om matte och berättar hur vi kan tänka på olika sätt.
Vi arbetar i vår mattebok.
Vi använder konkret material, spelar spel och gör mattelekar för att träna och befästa vår kunskap.
Vi arbetar praktiskt med storheterna längd, volym och vikt.
Vi har utematte där vi tränar att använda kroppen och naturföremål i matten.
Vi ska lära oss "hela" klockan både analogt och digitalt.
Vi tränar på olika skriftliga räknemetoder både mellanled och algoritmer.
Vi ska träna på hur man tydligt berättar och visar hur man tänker vid problemlösning.
Vi ska arbeta både i boken och praktiskt med geometri.

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom

 • aktivitet vid genomgångar.
 • att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal.
 • att vara aktiva vid praktisk matematik.
 • olika diagnoser.
 • att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: