Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: läsning och läsförståelse åk 3

Skapad 2017-09-06 20:56 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Läsläxan kommer att vara elevanpassad, med andra ord anpassade efter varje enskild elev.  Under arbetets gång kommer eleverna att få arbeta med olika slags texter i läsförståelse såsom: berättelser, fabler, faktatexter, rim och ramsor, skönlitteratur m.m. Eleverna kommer att få besvara frågor och liknande kopplade till de texter de läser.
Grundskola 3 Svenska
Under hela läsåret kommer eleverna på ett flertal sätt att arbeta med läsförståelse. Undervisningen kommer att löpa som en röd tråd under hela läsåret.

Innehåll

Förmågor som skall tränas

 • analysera texter
 • kommunicera, samtala och diskutera texter
 • tolka, värdera, reflektera texter
 • hantera information
 • förstå innebörden av begrepp

 

Arbetets upplägg

Eleverna kommer att få

 •  träna på att få flyt i läsningen, intonation, inlevelse och förståelse av texter
 •  träna på att både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna
 •  arbeta med olika slags texter som berättelser, fabler, faktatexter, rim och ramsor, skönlitteratur m m  
 •  läsa tyst ur sin bänkbok
 •  arbetsuppgifter  i läsförståelse 
 •  läsa i grupp och samtala om det vi läst
 •  läsläxa i en skönlitterär bok
 •  lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet
 •  träna på att skriva bokrecensioner av gemensam läst högläsningsbok

 

I arbetsområdet ska eleven få möjlighet att utveckla:

 • sin förmåga att läsa med flyt
 • sin förmåga att läsa med intonation (inlevelse)
 • sin förmåga att förstå och tolka texter
 • sin förståelse för texter med olika fakta och innehåll
 • sin förmåga att både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna
 • sin förmåga att uttrycka sina egna tankar kring lästa texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 3

Avkoda på årskuranpassad nivå
Se kommentar
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Se kommentar
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap och relatera då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att föra resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Tala på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Deltar i samtal med hjälp av lärarstöd
Kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Kan berätta om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet. Kan ge muntliga instruktioner.
Kan aktivt samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter utifrån egna erfarenheter. Kan förbereda och genomföra en enkel redogörelse om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.

Sv
Skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 3

Avkoda på årskuranpassad nivå
Se kommentar
Kan med stöd avkoda texter.
Kan läsa med flyt.
Kan läsa med gott flyt.
Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.
Se kommentar
Kan med stöd förstå delar av innehållet i texter. Behövet stöd att utveckla lässtrategier.
Förstå det huvudsakliga innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstå innehållet i texter genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Analysera texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap.
Gör analyser genom att föra enkla resonemang om texters budskap och relatera då till egna erfarenheter.
Gör analyser genom att föra resonemang om texters budskap och relaterar då till egna erfarenheter.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa
Skriver enkla meningar
Kan skriva texter som följer en genre och de språkliga normerna.
Kan skriva utvecklande texter som följer de språkliga normerna. Följer genren på ett tydligt sätt.
Bearbeta texter utifrån respons.
Kan med stöd ge omdömen om egna och andras texter och bearbeta sin egen text.
Ger enkla omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta och förtydliga sin egen text.
Ger omdömen om egna och andras texter. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text för ökad tydlighet och kvalitet.
Tala på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Deltar i samtal med hjälp av lärarstöd
Kan samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Kan berätta om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet. Kan ge muntliga instruktioner.
Kan aktivt samtala om elevnära frågor genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter utifrån egna erfarenheter. Kan förbereda och genomföra en enkel redogörelse om en vardaglig händelse så att mottagaren förstår innehållet.
Lyssna på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att förstå enkla muntliga instruktioner.
Kan ta enkla muntliga instruktioner
Kan lyssna aktivt och ta instruktioner.
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver lärarstöd för att söka och återge information.
Kan söka och återge information från en anvisad källa.
Kan söka och återge information från flera olika källor.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: