Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1 - åk1

Skapad 2017-09-06 21:09 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Förmågor (ur Lgr11)

Det här ska du lära dig

Taluppfattning och tals användning:

 • att diskutera och resonera om hur du tänker när du löser matematiska problem tillsammans med dina kamrater i gruppen.
 • att förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med tex fler, färre, lika med.
 • att  läsa, skriva och storleksordna talen 0-10.
 • talraden 0-10 framlänges och baklänges.
 • att dela upp talen 2-10 på olika sätt.
 • 1-5:ans talkamrater utantill.
 • 10-kamrater
 • dubblor 
 • addition 0 till 10
 • subtraktion 0 - 10
 • att se samband mellan addition och subtraktion - talfamilijer 
 • huvudräkningsstrategier för addition och subtraktion

Algebra

 • Lika med, inte lika med
 • Talmönster, geometriska mönster

 

Geometri 

 • vänster och höger
 • Tvådimensionella former - namnge och beskriva 
 • Symmetri, symmetrilinje - förstå principen 
 • Längd - förstå principen och mäta med meter och centimeter
 • Volym - förstå principen
 • Veckodagarna
 • Månaderna

Sannolikhet och statistik 

 • Stapeldiagram - läsa av och göra egna 

Samband och förändring 

 • Dubbelt och hälften 

Problemlösning

 • Inom alla områden
 • Lösa, resonera och presentera tillsammans

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp.
 • Vi tränar på att skriva siffrorna.
 • Vi tränar på räkneramsan och olika hopp på talraden tex med hjälp av sånger, gruppövningar, stenciler.
 • Vi ser på filmer och sjunger sånger om talraden/tallinje och addition.
 • Vi tränar på talkamrater med hjälp av lekar, vändkort, spel och stenciler.

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans om tex talkamrater och likhetstecknet.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt 
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

Viktiga begrepp

siffra

tal

talraden

antal

lika med

inte lika med

fler 

färre

talkamrat

hälften

dubbelt

udda

jämt

addition

subtraktion

ökning

minska

term

summa

differens

tar bort, jämför, skillnad

vänster

höger

hörn, sida, månghörning, kvadrat, rektangel, cirkel, triangel,

ta bort

symmetri, symmetrilinje

längd, kortare, längre cm, m

vikt, tyngre, lättare

 talrad, tallinje

talkamrat, talfamilj

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: