Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande taluppfattning i Matematik

Skapad 2017-09-06 21:37 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Repetition av matematikkunskaper från år 6 med fokus på begrepp, kommunikation och problemlösning.
Grundskola 7 Matematik
Fram till v.40 kommer vi att repetera matematikkunskaperna från årskurs 6. Vi kommer även att bygga på kunskaperna och även fördjupa dem. Vi jobbar mycket med det matematiska språket med hjälp av begrepp & strukturer.

Multiplikationstabellen, positionssystemet, klockan, enhetsomvandlingar (Sträcka, massa, volym) och strategier för huvudräkning är de moment vi fokuserar på under denna period.

Vi använder oss mycket av appen Nomp i denna planering och du måste öva enskilt både i skolan och på fritiden på de moment som du är osäker på.

Matteprov blir det torsdag 5/10

 

Genom undervisningen i ämnet matematik jobbar vi hela tiden med att utveckla följande 5 förmågor

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Innehåll

Dokumentation

Efter provet kommer du att själv få utvärdera din insats och din utveckling i matrisen nedan och genom att besvara följande frågor.

 

 1. Vilken är din känsla om du tittar tillbaka på dessa första veckor i årskurs 7 när det gäller din matematikutveckling?
 2. Beskriv något som du behöver utveckla/lära dig mer om när det gäller denna kunskapsperiod.
 3. Beskriv något som du känner att du har utvecklats i/lärt dig mer om när det gäller denna kunskapsperiod. ?
 4. Beskriv hur du jobbat med dina läxor eller de moment du har behövt träna mer på.
 5. Ge dig själv en framåtsyftande kommentar - Vad tar du med dig från denna första period för att utvecklas i nästa kunskapsområde.
 6. Övrigt

Matriser

Ma
Generell matematikmatris

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: