Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och problemlösning

Skapad 2017-09-06 21:51 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Taluppfattning och problemlösning
Grundskola 4 Matematik
Nu håller vi koll på matematiken!

Innehåll

 Taluppfattning och problemlösning

Innehåll:

Problemlösningsförmåga:

 • Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
 • Tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • Tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om tiotal, hundratal, tusental osv. och att siffrans position avgör värdet, t.ex. att tvåan i 5423 betyder 2 tiotal
 • Storleksordna naturliga tal
 • Placera tal på tallinjen

Metodförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t.ex. om 3+6=9 så är 300+600=900
 • utför beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (additions- och subtraktionstabellerna)
 • välja godtagbara problemlösningsmetoder (rita, pröva, hitta mönster) med viss anpassning till problemet

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder

  

Konkretisering av mål:

Du ska kunna lösa enkla problem i en för dig bekant situation på ett bra sätt genom att välja och använda strategier och metoder som har med problemet att göra.

Du beskriver hur du tänkt och gjort på ett fungerande sätt och för enkla och uttänkta resonemang om resultatens rimlighet i det problem du arbetat med samt att du kan bidra till att ge förslag till olika sätt att lösa problemet.

Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang om hur begrepp förhåller sig till varandra.

Du kan välja och använda fungerande metoder med anpassning till det du håller på med för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom mattens alla områden så du når ett bra resultat.

Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. I redovisningar kan du föra och följa resonemang genom att ställa frågor och framföra och svara för dina argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

  

Arbetssätt:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • Praktiska övningar
 • Arbete enskilt eller i grupp
 • Arbete i matteboken Koll på matematiken

 

Bedömning:

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet under lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1, 2 och 3
 • olika tester

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar tillsammans på tavlan och tar ibland bilder för att fortsätta ett resonemang och föra det vidare.

Du kan vid praktiska övningar film- eller fotodokumentera ditt arbete eller rita av.

Alla dina uträkningar/beräkningar skriver du nu i eget räknehäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: