Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gökboets Gpp

Skapad 2017-09-07 07:56 i Frennarps förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vännerna i Kungaskogen

Innehåll

Varför?

I handlingsplanen för språkrutin ser vi att vi inte har arbetat med naturvetenskap i den utsträckning som vi från början tänkt.

Vi kommer därför att erbjuda barnen ett tema som bygger på naturvetenskap.

Syfte/Mål:

 

För barnen:

Barnen ska få samla erfarenheter; uppleva och utforska, fascineras, ifrågasätta, konstatera, klura och skapa

För pedagoger:

Vi vill vidga barnens intresse för naturvetenskap.

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

sin förmåga att upptäcka, refektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: