Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 4 kap 9 Bråk

Skapad 2017-09-07 08:41 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte för decimaltal baserat på kap 1 i Matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få arbeta med bråk.

Innehåll

Syfte och förmågor

*Analysförmåga

Eleven ska formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

*Kommunikativ förmåga

Eleven ska föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

*Begreppsförståelse

Eleven ska  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Eleven ska även ges möjlighet till att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 

*Metakognitiv förmåga

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 4B. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler. Vi arbetar med skolplus på datorn samt elevspel. Vi använder oss av kiwi-grupper.

 

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*Analysförmåga

Du ska formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

*Kommunikativ förmåga

Du ska föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

*Begreppsförståelse

Du ska  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Du ska även ges möjlighet till att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 

*Metakognitiv förmåga

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska du kunna:

 • kunna läsa och skriva bråk, till exempel 1/2, 1/4, 5/6, 3/8
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk, till exempel 1/5, 2/5, 4/5 och 1/4, 1/3, 1/2

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och  visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll. 

I ditt räknehäfte och på elevspel.

Mina anteckningar (från t.ex kiwi-grupperna)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: