Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - åk 5

Skapad 2017-09-07 08:42 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
PP för år 5 kopplat till läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplat till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 5 Engelska

I engelskan kommer vi under terminen att lägga fokus på talet och skrivandet. Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att lära oss om engelsk grammatik. Du kommer också få träna på att skriva korta texter.

Innehåll

Vad ska eleverna utveckla

Varför skall eleverna utveckla detta

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 
Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

Vilket centralt innehåll ska behandlas

# Ämnesområden som är bekanta för dig.
# Intressen, personer och platser.
# Vardagsliv.
# Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
# Olika former av enkla samtal och dialoger.

Hur ska undervisningen bedrivas

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar i övningsboken.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa dialoger och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Arbeta med muntliga och skriftliga uppgifter.

Etwinning-projekt med elever Nederländerna

 

Hur ska bedömningen gå till

Jag kommer att bedöma om du kan:
- ett urval av glosor och om du kan använda dig av dom när du pratar och skriver.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- visa att du förstår genom att återberätta och svara på frågor om texten.

- visa att du förstår talad engelska genom att återberätta och svara på frågor. 
- skriva korta textar om ämnesområden som är bekanta för dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Tala
Att försöka tala engelska.
Du försöker ibland uttrycka dig på engelska. Ibland på eget initiativ, men mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka dig på engelska.
Tala/skriva/grammatik
Ordförråd. Lära dig nya ord och kunna använda dem.
Du lär dig många av de nya ord vi tränar på. Du kan med visst stöd uttrycka dig med hjälp av det ordförråd som du behärskar.
Du behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Du kan uttrycka dig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Läsa
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Du kan uttala många av de ord vi lärt oss. Du kan efter träning läsa en engelsk text med rätt uttal på de flesta orden.
Du behärskar att uttala de ord vi lärt oss och läser en förberedd text med rätt engelskt uttal och med bra intonation.
Tala
Svara på frågor och ställa frågor.
Du kan svara på frågor med fraser vi tränat på och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Du behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Lyssna
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
Du förstår så mycket av den talade och lästa engelskan att det mesta av innehållet når fram.
Du kan utan problem uppfatta budskapet och innehållet i talad och skriven text.
Skriva/grammatik
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Du försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Du kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: