Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2017-09-07 08:44 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi tränar på att skriva en nyhetsartikel

Innehåll

Vi kommer att träna oss i att skriva nyhetsartiklar på svenskan. Vi läser om hur man skriver en nyhetsartikel i "Fixa texten 1" och vi tittar på lite olika artiklar i en dagstidning för att se vad som är typiskt för en artikel.

Därefter ska vi skriva egna artiklar. Du ska välja en liten händelse från i sommar och skriva om den. Det kan vara en match som du har sett eller spelat, en konsert, en olyckshändelse, vädret, vad ungdomar gillar att göra på sommaren. Film eller spel. Det ska vara sant, men du kan få skarva lite om du vill.

Arbetsgång:

Tankekarta -  Vad? När? Var? Vem? Hur? Varför?

Respons - Tips och frågor

Utkast skriv brödtexten först. Därefter ingress och rubrik.

Respons - Titta på Rubrik, Ingress, Brödtext, Språk, meningsbyggnad, styckeindelning, stavning. Vad är bra? Vad kan ni förbättra?

Renskrivning

Inlämning på Google classroom 15/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: