Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Tomtebo

Skapad 2017-09-07 08:47 i Nyängen Mariehamn
Förskolan Åland
Tomtebos skogspromenader

Innehåll

Innehåll: 

  På Tomtebo går vi till skogen en gång i veckan, vi har delat in barnen i tre olika grupper. Grupperna är åldersblandade (3-6 år) Frukt och vatten tas med som barnen bär i sina egna ryggsäckar och som vi äter som ett litet mellanmål i skogen!

 

Syfte: 

Vi vill erbjuda barnen rikliga möjligheter att uppleva och förundra sig över och glädjas åt naturen. Samt uppleva det som händer med växter och djur under årstidsväxlingar i vår närmiljö. 

 

Mål

Vi vill uppmuntra barnen att iakttaga det som händer i naturen, de skall med hjälp av sina sinnen, titta, lyssna, känna, lukta och smaka. Genom att vistas i naturen får barnen träna sin grovmotorik och sin fantasi.

Vi vill uppmuntra till den fria leken, eftersom den stärker gruppgemenskapen.

Kopplingar till läroplanen

 • Leken ska ha en central plats i all barnomsorgsverksamhet. Leken ger tillfredsställelse, glädje och nöje.
  Fsk Åland
 • Att bereda alla barn möjligheter till bra lek såväl inomhus som utomhus främjar deras utvecklingsmöjligheter både socialt, fysiskt samt känslo och tankemässigt.
  Fsk Åland
 • Miljön ska främja god psykisk och fysisk hälsa, trygghet, glädje och lugn och ro. Både inomhusoch utomhusmiljön ska inbjuda till aktiv kreativ lek och väcka och stödja barnets nyfikenhet och vilja att lära.
  Fsk Åland
 • I planeringen av förundervisningen ska man ta tillvara alla de möjligheter till lärande som finns i daghemmets omgivningar.
  Fsk Åland
 • rikliga möjligheter att uppleva, förundra sig över och glädjas åt naturen genom utflykter med lek i det fria
  Fsk Åland
 • det som händer med växter och djur i närmiljöns årstidsväxlingar
  Fsk Åland
 • återkommande observationer, experiment och temainriktade undersökningsprojekt som kan lära barnet att förstå det ekologiska kretsloppet i naturen
  Fsk Åland
 • hur man tar ett positivt miljöansvar för en hållbar utveckling som är lämplig för barnets ålder
  Fsk Åland
 • att upptäcka de fysikaliska och kemiska fenomen som omger oss i vardagen
  Fsk Åland
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: