Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi - arbete och pengar åk 4-5 ht 2017

Skapad 2017-09-07 09:03 i Gemensamt i Tanum Tanum
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Arbete och pengar ? Hur hänger det ihop ? Vad skall dina pengar räcka till ? Vad är skatt ? Varför betalar man skatt ?

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska förstå och kunna redogöra för: 
- hur ekonomin för ett hushåll fungerar
- hur samhällets ekonomi fungerar
- varför pengar är viktiga
- vad det ekonomiska kretsloppet är
- hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö
- hur barns ekonomiska villkor kan se ut, här och i världen
- några orsaker till välstånd och fattigdom

Kunna förstå och förklara dessa ord/begrepp:
inkomst, utgift, kontanter, digitala pengar, kontokort, ränta, skatt, budget

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi ska arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.

Vi kommer att undersöka barns olika ekonomiska villkor i Sverige och världen.
Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom exempel från verkligheten.

Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor.
Du ska undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.

Arbetsområdet pågår under september.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Hur du:
- uppfyller de satta målen ( se ovan )
- kan resonera/förklara kring hur ett hushåll kan fungera, vad pengarna skall räcka till osv
- kan redogöra för hur ett samhälles ekonomi fungerar med hjälp av de ord och begrepp du lärt dig
- berätta något om barns villkor i världen och dess orsaker                             
 - tar ansvar för ditt arbete

Redovisning sker med en sammanfattning av områdets centrala frågor där du får visa att
du kan förklara områdets begrepp, kan jämföra med egna erfarenheter och kan se samband.

Se vidare i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi, åk 4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Förstår hur ekonomin för ett hushåll fungerar och kan ge exempel på det.
 • Sh  E 6
Förstår hur samhällets ekonomi fungerar och kan ge exempel på det.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Förstår och kan använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift.
 • Sh  E 6
Förstår hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö och kan ge exempel på det.
 • Bi  E 6
Ge exempel på barns olika ekonomiska villkor i Sverige och världen.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Tar ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: