Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellläsning

Skapad 2017-09-07 09:06 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Att läsa en novell och göra uppgifter som hör till.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ni kommer både att läsa högt, tillsammans och enskilt.

Innehåll

 

 

Novelläsning- En förlorad vän

 

 

 

I några dagar framöver ska vi läsa novellen En förlorad vän och göra uppgifter som hör till. Vi kommer att både läsa högt tillsammans och enskilt. Du ska träna läsflyt och hastighet, lära dig nya ord och träna att tolka och föra samtal om det du läst med den här uppgiften.

 

 

 

Vilken förmåga tränar vi med denna uppgift?

 

  • Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Vilka kunskapskrav jobbar vi mot?

 

  • Att kunna läsa skönlitteratur med flyt.

  • Kunna göra sammanfattningar föra att visa din läsförståelse.

  • Kunna resonera kring om budskapet i det vi läser.

 

 

 

Efter du läst ska du:

 

 

  • Skriva en gloslista med nya ord- slå upp dessa och se till så att du förstår och kan använda deras olika former.

  • Skriva en text utifrån novellen.

Uppgifter

  • Novelläsning

Matriser

SvA
Brev till en vän

F
E
C
A
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är inte anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är oklart. Inga, eller få, egna exempel syns i texten.
Innehållet framgår. Någon eller några egna exempel syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna exempel syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop. Texten saknar en fungerande styckesindelning.
Strukturen fungerar till viss del. Det finns en inledning och avslutning. Styckesindelning fungerar till viss del.
Strukturen är tydlig med en inledning som väcker intresse och en avslutning som knyter ihop texten. Styckesindelning används relativt väl.
Strukturen är tydlig med en inledning som väcker intresse och en avslutning som knyter ihop texten.. Styckesindelning är genomtänkt.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar felaktiga ordval och ingen språklig variation.
Texten visar ett begränsat ordval och tecken på språklig variation.
Ordvalet i texten är varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är mycket varierat och välanpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på många ställen. Många ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnad och stavning stör ej förståelsen.
Meningsbyggnaden är varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Meningsbyggnaden är mycket varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken.
Texten innehåller oftast inte punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs oftast inte av stor bokstav.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt.
Texten innehåller en korrekt variation av skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: