Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A kapitel 1

Skapad 2017-09-07 09:44 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kapitel 1 "Tal och mönster"
Grundskola 6 Matematik
Första kapitlet i boken Mattespanarna 6A, vi varvar arbete i boken med olika problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Innehåll

Innehåll som du ska arbeta med och exempel på hur du kan använda kunskaperna:

 • Bråkform, procentform och decimalform- för att kunna uttrycka samma tal på olika sätt.
 • Bråkform och blandad form - för att kunna beskriva bråk som är större än 1
 • Problem med bråk och procent - för att kunna lösa problem som ofta dyker upp i vardagen, t.ex. "Hur många kronor sänks priset med vid 40% rabatt?"
 • Algebra och mönster - för att kunna beskriva ett mönster på ett tydligt och korrekt sätt
 • Binära talsystemet - för att känna till andra sätt att skriva tal på

 

Arbetssätt/material

Vi har muntliga genomgångar 

Vi arbetar med boken Mattspanarna 6A

Vi gör problemlösnings uppgifter enligt EPA- metoden, enskilt, i par och allihopa

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tal och mönster åk6

Träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven använder begreppet blandadform
Träna mer.
Eleven växlar mellan blandadform och bråkform i enklare situationer som även kan illustreras.
Eleven växlar mellan blandadform och bråkform i olika situationer som även kan vara svåra att illustrera.
Eleven visar förståelse för begreppen och kan använda blandadform och bråkform även i nya sammanhang.
Eleven växlar ett tal mellan uttrycksformerna bråk, procent- och decimalform.
Träna mer.
Eleven växlar mellan formerna med enklare uttryck.
Eleven växlar mellan formerna med mera varierande uttryck och kan delvis anpass uttrycket till sammanhanget.
Eleven växlar mellan formerna även i nya yttryck och anpassar och väljer hur ett tal ska uttryckas utifrån sammanhanget.
Eleven beskriver mönster och använder en algebraisk regel.
Träna mer.
Eleven beskriver med egna ord mönster och kopplar det till ett enklare algebraiskt uttryck.
Eleven beskriver ett mönster utifrån en algebraisk regel.
Eleven tecknar en enkel algebraisk regel utifrån ett mönster.
Eleven använder det binära talsystemet
Träna mer.
Eleven gör enkla växlingar mellan det binära talsystemet och vårt decimalsystem
Eleven för enkla resonemang kring mönster i det binära talsystemet och hur större tal skrivs.
Eleven jämför det binära talsystemet med vårt decimalsystem och beskriver och använder det binära talsystemet i delvis nya sammanhang.
Eleven gör beräkningar med procentutryck.
Träna mer.
Eleven gör beräkningar med välbekanta procentuttryck och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget.
Eleven gör beräkningar med varierande procentutryck och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget.
Eleven gör beräkningar med nya procentuttryck och väljer den effektivaste metoden utifrån sammanhanget.
Eleven gör beräkningar med bråk.
Träna mer.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta bråk och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget.
Eleven gör beräkningar med varierande bråk och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget.
Eleven använder beräkningar med bråk och procent i olika situationer.
Träna mer.
Eleven beräknar en helhet om ett enkelt bråk eller en procentsats är given.
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller en procentsats är given i ett känt talområde.
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller en procentsats är given.
Positionssystemet
Träna mer.
heltal
delar 0,1- 0,01
Fylla ut positioner i systemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: