Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng: Film assignment "Forrest Gump" (endast bedömningsdel) HT 2017

Skapad 2017-09-07 09:54 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi arbetar med att läsa ett utdrag ur boken "Forrest Gump" och tittar sedan på filmen. Din uppgift är sedan att skriva om filmen utifrån flera frågeställningar där du berättar, beskriver och ger egna tankar och reflektioner om innehållet.

Innehåll

Uppgifter

  • Eng: Forrest Gump film assignment

  • Eng: Forrest Gump film assignment

Matriser

En
Film assignment

Språkets omfång och bredd

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Använder grundläggande ord och fraser. Begränsad variation vad gäller t.ex. verbanvändning. Upprepande av ord.
Visar ett relativt varierat ordförråd, t.ex. med vissa synonymer och omformuleringar.
Visar en relativt varierad och bred språklig repertoar. Använder mer avancerade och precisa ord som är specifika och relevanta för textens innehåll. Viss variation i t.ex. verbanvändning. Inte alltför mycket upprepningar. Använder sig av synonymer och omformuleringar.
Meningsstrukturerna är mestadels enkla och likartade.
Visar viss variation vad gäller meningsstrukturer.
Meningsstrukturerna är varierade, t.ex. genom ett medvetet användande av bisatser.
Innehållet i texten är ganska generellt, utan direkta fördjupningar (som t.ex. förklaringar eller exempel).
Innehållet är något mer utvecklat genom beskrivningar och förklaringar.
Innehållet är utvecklat och fördjupat med olika exempel, jämförelser och förklaringar.

Språkets precision

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Gör sig för det mesta förstådd i korta meningar.
Kan använda enkla strukturer i en text.
Kan använda olika mönster och strukturer, och förklara huvudpunkterna i en idé eller ett problem förhållandevis exakt.
Helheten är begriplig, även om språket innehåller en del fel som gör att det ibland kan vara svårt att förstå. (Kan t.ex. vara inflytande av förstaspråket.)
Få störande språkfel.
Få eller inga störande språkfel.
Budskapet blir tydligt för läsaren, t.ex. genom exempel eller genom användandet av omformuleringar (synonymer, egna fraser) för att förklara på flera olika sätt.

Grad av textbindning

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Kan sätta samman vissa grupper av ord med enkla sambands- eller bindeord som t.ex.”men” och ”därför att” för att berätta en historia.
Kan allt friare använda sambands- eller bindeord för att hålla ihop större delen av en text.
Texten blir en logisk och sammanhängande helhet eftersom du genomgående använder dig av sambands- eller bindeord (transitional words and phrases) på ett sätt som gör det lätt att följa dina tankar, t.ex. när du byter citat eller perspektiv, eller gör jämförelser.
Texten är indelad i stycken.
Du har en tydlig struktur med indelning i stycken som kommer i en för läsaren logisk följd.

Flöde i produktion och interaktion

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
xxx
Texten går att läsa relativt obehindrat och att läsaren inte behöver stoppa upp alltför många gånger.
Det finns ett naturligt flöde i texten som gör att läsaren i princip obehindrat kan följa den.

Grad av mottagaranpassning

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Du visar i någon mån en förmåga att uttrycka åsikter och funderingar på ett mer formellt sätt.
Du visar en förmåga att uttrycka åsikter och attityder på ett i situationen lämpligt och funktionellt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: