Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala

Skapad 2017-09-07 09:54 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna behöver bli medvetna om strategier i ett samtal för att bidra och lyssna på bästa sätt. För att ge dem möjlighet att öva på det utgår vi ifrån kortare berättande texter i våra samtal.

Innehåll

Läraren läser en text högt ur "Läsnovor". Eleverna delas sedan in i grupper om 3-4 elever/grupp. De får då uppgifter som är kopplade till den lästa texten. Texternas tema väcker mycket diskussioner och frågor. Eleverna har tillgång till texten för att påminnas om innehållet. I gruppen är det viktigt att de har en god samtalston, lyssnar på varandra samt bidrar till samtalet genom att redogöra för sina tankar om uppgifterna.

 

På detta sätt övas elevernas förmåga att samtala i grupp samtidigt som de övar sin läsförståelse genom att de analyserar en kortare berättande text tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: