Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In the name of love

Skapad 2017-09-07 10:04 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Ett kärlekstema där svenskan samverkar med no och so.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi arbetar med kärlek, sex- och samlevnad ihop med no och so. Svenskundervisningen kommer att innehålla diskussioner, värderingsövningar, läsning av både faktatexter och skönlitteratur, film, analys av dikt och låttexter samt olika skrivuppgifter.

Innehåll

Tidsperiod v. 34-43

Så här kommer vi att arbeta:

v.34-35 diskussion, film och värderingsövningar

v. 36-37 läsning av artiklar. Skriva sammanfattning samt en argumenterande text. Använda referatmarkör och citat.

v. 37-39 Skriva en faktauppsats inom temat utifrån olika källor

v. 39-41 Responsläsning. Analys av dikter och låtar Redovisas muntligt. Författarbesök: Åsa Asptjärn.

v. 42- 43 Påbörja bokläsning i smågrupper. Redovisas efter lovet i form av en filmtrailer.

Med reservation för ev. ändringar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: