Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA ÅK 9 - Världskrigens tid

Skapad 2017-09-07 11:03 i Tiundaskolan Uppsala
Mellankrigstiden, andra världskriget, kalla kriget och följder/likheter i dagens samhälle
Grundskola 9 Historia
Varför startade det andra världskriget? Lärde sig inte människan någonting av det första världskriget? Vi kommer att dyka ner i den här delen av 1900-talets historia och lära oss om hur, när, var och varför första och andra världskriget bröt ut. Vi kommer också att undersöka vilka följder krigen fått för oss som lever idag och fundera över om det skulle kunna hända igen.

Innehåll

Under fem veckor kommer vi att arbeta med tiden kring första och andra världskriget, (första världskriget, ryska revolutionen, mellankrigstiden, andra världskriget och folkmord).

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet historia ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 •  kunna se samband och helheter (beskriva orsak och konsekvens) under tidsperioden
 •  kunna redogöra för viktiga händelser, gestalter och kulturmöten
 •  kunna jämföra (se likheter och skillnader) och dra slutsatser
 •  kunna använda historiska begrepp
 •  kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt
 •  kunna granska källor kritiskt med hjälp av källkritiska ord och begrepp
 •  reflektera över sitt eget och andras sätt att använda historia
 

Innehåll och arbetssätt

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Eget arbete/pararbete/grupparbete
 • Diskussioner
 • Bildanalyser

Lektion 1-4: Första världskriget s. 193-207+214

Lektion 5-6: Ryska revolutionen och Finland s. 208-214

Lektion 7: Prov första världskriget 27 september.

Lektion 8-10: Mellankrigstiden s. 215-230

Lektion 11-14: Andra världskriget s. 231-241+247-251

Lektion 15-17: Terror och folkmord s. 202, 219-220, 244-247, extra material

Lektion 18: Prov andra världskriget  27 oktober

 

Temadag åk 9 - Förintelsen 23 oktober

 

Att läsa

 • Historia 7-9 s. 193-255
 • Anteckningar från lektionen, pappren med historisk modell och PP (finns i klassens blogg) 

När du är färdig med kursen ska du :

 • känna till hur människor hade det och viktiga händelser som påverkade människors liv under perioden, (imperialism, nationalism, ryska revolutionen, den ekonomiska krisen, diktaturer som växte fram i Europa, krigsförloppen)
 • känna till personer som fick betydelse för händelseutvecklingen,(Lenin, Franklin D Roosevelt, Hitler, Stalin, Churchill, m.fl.)
 • kunna resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringarna, människors levnadsvillkor och förintelsen, (t.ex. börskraschen 1929, allianser och förbund, nazismens ideologi, judeförföljelser, Gulag)
 • förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av tiden de lever i, (nazism, fascism, kommunism, propaganda)
 • resonera kring vilken påverkan det som hände under perioden kan ha på oss som lever idag. (Vad lär vi oss av historien, kan det hända igen? Kan det som händer idag påverkas av vad som hände då?)
 • kunna använda historiska källor för att kunna dra slutsatser om hur människor hade det.

 

Viktiga begrepp

Första världskriget; allianser, centralmakterna, ententen, giftgas, imperialism, kapprustning, kulspruta, mobilisera, nationalism, Nationernas förbund, neutralt, pacifism, skyttegrav, spanska sjukan, ubåt, Versaillesfreden, västfronten, östfronten

Ryska revolutionen (och Finland); bolsjevik, februarirevolutionen, Gulag, kommunism, livegenskap, oktoberrevolutionen, sovjeterna, statskupp, tsar, "röda och vita"

Mellankrigstiden; antisemitism, börskrasch, depression, fascism, femårsplaner, inflation, kollektivjordbruk, koncentrationsläger, löpande band, New Deal, nazism, raslära, terror

Andra världskriget; atombomb, blixtkrig, folkmord, förintelsen, getton, kristallnatten, Molotov-Ribbentrop-pakten, Nürnbergrättegången, pogromer, protektorat

 

Bedömning

Du kommer att kunna visa dina kunskaper; under lektionerna, i inlämningsuppgifter, läxförhör, ett prov samt fördjupningsuppgift.

Uppgifter

Matriser

Hi
Bedömning Mellankrigstiden och andra världskriget åk 9 VT 17

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historians användning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: