Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa ditt eget monster! En övning i kontursåg och kreativitet.

Skapad 2017-09-07 11:06 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
En utmaning i kreativitet och kontursågning.
Grundskola 4 Slöjd
I en slöjdgrupp är man många som ska samsas och dela verktyg med varandra. Nu ska vi också dela idéer! Tillsammans i gruppen bestämmer vi ett tema för vårt nya projekt. Varje elev skapar en egen figur inom det temat. Hen får använda kryssfanér och kontursåg, men också andra material och verktyg. När allt är klart gör vi en utställning med alla figurer. Tillsammans blir vi mer kreativa!

Innehåll

1. Vi pratar om hur en demokratisk process kan gå till, att alla får vara med och komma med idéer och bestämma. Men att man också får acceptera gruppens beslut.

2. Vi börjar bolla idéer i vårt idémoln. Alla idéer får vara med, så länge de inte bryter mot skolans värdegrund. Varje elev får möjlighet att motivera sin idé och sedan har vi en sluten omröstning.

3. Vi pratar om kontursågen, vad är svårt och vad är lätt? Vilken typ av figur är komplicerad och vilken är enkel?

4. Du skissar för att komma fram till vilken figur du vill göra. När du bestämt dig skapar du en mall, där figuren har precis den storlek och form du vill att din träfigur ska ha när den är klar.

5. Du letar tillsammans med läraren fram material och verktyg och sätter igång att skapa din figur!

LYCKA TILL!

Uppgifter

 • Avslutning och reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Designa ditt eget monster! En övning i kontursåg och kreativitet.

Behöver utveckla
Godkänd nivå
Utvecklad nivå
Hur utecklar jag idéer?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kopierar lärarens eller en kompis idé, men lägger till någoting eget.
Jag prövar flera olika idéer när jag skissar. Jag utvecklar min egen idé utifrån temat och inspiration.
Hur gör jag när jag stöter på problem?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag ber om hjälp, utan att fundera eller försöka själv. Jag gör ingenting för att ta mig vidare när jag stöter på problem.
När jag stöter på problem funderar jag först själv på vad som är nästa steg. Jag ber en klasskamrat eller läraren om hjälp när det behövs.
När jag stöter på problem provar jag själv olika lösningar för att komma vidare. Jag ber läraren om hjälp när det behövs, men kan själv komma med förslag på vad som är nästa steg.
Så här använder jag verktygen.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag beter mig inte på ett säkert och ansvarsfullt sätt i slöjdsalen.
Jag har ett säkert och ansvarsfullt beteende i slöjdsalen. Jag kan använda kontursågen och elektriska kontursågen på ett ganska fungerande sätt. Jag väljer och skapar ett enklare föremål.
Jag har ett säkert och ansvarsfullt beteende i slöjdsalen. Jag kan använda kontursågen och elektriska kontursågen på ett fungerande sätt. Jag väljer och skapar ett mer avancerat föremål.
Hur blev resultatet?
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag gjorde inte klart.
Jag skapade en figur som var kontursågad, slipad, dekorerad och ytbehandlad på något sätt. Jag gjorde bara det man måste.
Jag skapade en figur som hade den form jag tänkt ut. Jag sågade, slipade, dekorerade och ytbehandlade noggrant. Jag kämpade på tills min figur blev som jag ville att den skulle bli.
Min reflektion i Unikum
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag har inte gjort någon reflektion i Unikum.
Jag lägger in en bild i Unikum och kan göra enkla reflektioner om arbetets gång och kontursågning.
Jag lägger in en bild på Unikum och kan göra utvecklade reflektioner om arbetets gång och kontursågning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: