Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2017-09-07 12:18 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vad kännetecknar demokrati och diktatur?

Vad innebär det att fatta beslut på demokratiska grunder?

 

Syfte:

  • att förstå hur beslut tas på ett demokratiskt sätt
  • att förstå demokratins grunder
  • att få uttrycka egna åsikt i tal och skrift

 

Så här ska vi arbeta:

Läsa faktatexter, titta på Dröm om demokrati, prata om och anteckna grundläggande kunskaper för att förstå de demokratiska grunderna. Arbeta både enskilt, i par och i stor grupp för att pröva egna tankar och lära oss av andras.

Träna på att utveckla och underbygga tankar och åsikter genom "öppna frågor" och  och EPA-modellen (enskilt, par och alla)

Bedömning:

se matris.

 

 

Matriser

Sh
Demokrati

Rubrik 1

Du visar i tal och skrift din förmåga att...
Insats krävs
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Demokrati
berätta om vad demokrati innebär
Du förklarar med några ord vad demokrati betyder men behöver träna på att ge exempel.
Du förklarar kortfattat vad demokrati innebär och kan ge ett exempel hur det kan se ut i en demokrati
Du förklarar utförligt vad en demokrati är och kan ge exempel på hur det kan se ut i en demokrati
Demokratiska beslut
berätta om hur demokratiska beslut tas
Du kan berätta om vissa delar om hur beslut tas, men behöver träna mer på att utveckla dina svar.
Du berättar kortfattat hur ett beslut i klassrådet och elevrådet kan tas. Du kan också berätta om hur man tar beslut i Riksdagen.
Du kan berätta utförligt hur ett beslut tas i klassrådet och elevrådet. Du kan också utförligt berätta hur ett beslut tas i Riksdagen.
Begrepp
förklara begrepp som har med demokrati och politik att göra
Du kan förklara enstaka begrepp, men behöver träna mera.
Du kan kortfattat förklara vad begreppen demokrati, diktatur, representativ demokrati, direkt demokrati betyder.
Du kan förklara vad begreppen demokrati, diktatur, representativ demokrati, direkt demokrati betyder och ge exempel.
Resonera och analysera
resonera kring hur du kan påverka och förändra din skolsituation och samhället. Du kan resonera om hur demokratiska principer kopplas till beslut som tas i din närhet.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur du kan påverka och förändra skolan, men behöver träna mer på att diskutera hur beslut som tas runt dig är demokratiska eller inte.
Du kan berätta kortfattat hur du kan påverka och förändra din situation i skolan och i samhället. Du kan berätta om beslut som tas i din närhet och diskutera kring vilka demokratiska principer som finns där och inte.
Du kan berätta utförligt hur du kan påverka och förändra din situation i skolan och i samhället. Du kan berätta och analysera om beslut som tas i din närhet och diskutera kring vilka demokratiska principer som finns där och inte.

Ny rubrik

Insats krävs
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: