Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WW1

Skapad 2017-09-07 12:41 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
Världskrigen spelar en stor roll för vår samtid då det gäller politik, länders territorium. Vi ska försöka först vad som leder till krig och diktaturers framväxt under mellankrigstiden

Innehåll

LPP: WW1 och mellankrigstiden

 

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.Centralt innehåll

 

Hur vi ska jobba

Vi kommer att ha genomgångar kring viktiga personer och händelser med dess orsaker och konsekvenser. Ni kommer att ha ett prov om första världskriget och en inlämning kring ryska revolutionen.

Kunskapskrav

                                                       E                                                                                 C                             A

Personer, ord och begrepp

ententen, centralmakterna, svarta veckan, västfronten, östfronten, freden i Versailles, , bolsjeviker, NF, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Frans Ferdinand, Gavrilo Princip          

             

            

Ryska revolutionen

Kunna förklara någon orsak och konsekvens

Kunna ge mer ingående förklaringar till revolutionen och dess konsekvenser.

Som C men även kunna ge mer utvecklade resonemang kring orsaker och konsekvenser samt koppla denna revolution till andra revolutioner

Första världskriget

Kunna förklara någon orsak och konsekvens

Kunna ge orsaker och konsekvenser samt hur kriget gick till

Kunna förklara kriget mer ingående och sett från olika synvinklar.

Mellankrigstiden

Eleven ska kunna förstå varför freden i Versaille fortsatte fientligheten i Europa.


Eleven ska kunna ge en enkel förklaring till varför vissa länder blir diktaturstater under mellankrigstiden.

Eleven ska kunna se vilka konsekvenser freden i Versailles hade, ekonomiskt och politiskt.


Eleven ska kunna förklara framväxten av totalitära regimer (diktaturstater) under mellankrigstiden

Som C men mer ingående och från olika synvinklar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: