Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring

Skapad 2017-09-07 12:46 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Tillverkning av skåp eller skrin.

Innehåll


Förvaring

Tillverkning av skåp, skrin mm.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Du kommer att lära dig olika klassiska hantverkstekniker som t.ex. centrumtappning. Vi kommer även att diskutera andra vanligt förekommande sammansättningstekniker.
Du kommer lära dig olika egenskaper hos trä och vad en plankas olika sidor heter och varför det är viktigt att kunna.
Olika begrepp kring tekniker och verktyg

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och
värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en
helhet.
Dokumentation i form av skriftlig utvärdering och reflektion.
Redovisning

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och
förebilder för egna idéer och skapande.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls
estetiska uttryck.

Slöjden i samhället

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i
nutid.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: