Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation och att skriva insändare

Skapad 2017-09-07 12:51 i Montessoriskolan Falun
Du får möjlighet att skriva en insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ibland är det viktigt att kunna framföra sina åsikter och argumentera för sitt ställningstagande. I den här skrivuppgiften får du möjlighet att tycka till om något när du lär dig skriva en insändare.

Innehåll

Arbetssätt

Var kan du hitta insändare? 

När och varför ska man skriva en insändare?

ARGUMENTATION

Vad är argument och argumentation? Vad är motargument? Vilka olika typer av argument finns det?

HUR SKRIVER MAN EN INSÄNDARE?

- struktur och innehåll

- läsa och analysera insändare

VAD SKA MAN SKRIVA OM?

Diskutera tillsammans - Ge varandra förslag på olika ämnen

Se exempel ur tidingar och på nätet.

Mål för arbetet

När arbetsuppgiften är avslutad ska du: * känna till hur en insändare är uppbyggd. * kunna skriva en argumenterande och subjektiv text.

Bedömning i matris - Insändare

Matriser

Sv SvA
Checklista: Insändare

Innehåll

Finns med/stämmer
Tydlig rubrik
Inledning
Tydligt ställningstagande för eller emot
Tydligt innehåll
Texten innehåller tre till fyra argument för skribentens ställningstagande.
Förekommer motargument.
Vädjar till känslorna.
Konstruktivt förslag på lösning.
Uppmaning till läsaren.
Signatur.

Språkligt

Finns med/stämmer
Texten är styckeindelad.
Varierad meningsbyggnad.
Korrekt interpunktion

Sv SvA
Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Insändaren kan inte publiceras i en tidning. Den behöver bearbetas.
Insändaren skulle kunna publiceras i en tidning efter en del bearbetning
Texten är välskriven och skulle kunna publiceras efter viss bearbetning
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och kan publiceras i en tidning.
Argumentation
Tesen är otydlig. Texten saknar argument och motargument.
Tesen framgår klart. Texten innehåller argument och ett försök att bemöta ett motargument
Texten innehåller välgenomtänkta argument och den presenterar och bemöter ett motargument.
Argumentationen är mycket övertygande och förmedlar ett starkt engagemang
Struktur
Texten är ostrukturerad, exempelvis saknas inledning och/eller avslutning.
Texten har en röd tråd och tydlig struktur med bl a inledning och avslutning
Texten har en genomtänkt inledning, är korrekt styckeindelad och har en sammanfattande avslutning
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning.
Språk
Ordvalet är opassande och det finns brister i meningsbyggnaden.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt
Du har ett varierat ordval och korrekt meningsbyggnad
Ordvalet är passande för genren och meningsbyggnaden är varierad
Skrivregler
Du behöver lära dig att använda skiljetecken och att använda Stava Rex för att kontrollera stavning.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: