Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2017-09-07 12:57 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 Matematik
Addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi arbetar med begrepp, metoder, problem och kommunikation/resonemang.

Innehåll

Syfte

Tilltro till sin egen förmåga att använda matematiken i vardagen och  inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav

Begrepp : Addition term och summa, Subtraktion term och differens, Multiplikation faktor och produkt, Division täljare nämnare och kvot. Eleverna ska kunna använda sig av begreppen samt storleksordna och jämföra tal.

Metod: Eleverna ska kunna lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion, både huvudräkning och uppställning.

Eleverna ska kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten.

Eleverna ska kunna lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln.

Problemlösning: Eleverna ska kunna lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarets rimlighet.

Kommunikation: Eleverna ska kunna visa hur de räknar.

Resonemang: Eleverna ska kunna motivera en lösning.

Arbetssätt

Många lektioner börjar med en kluring eller  uppgift att fundera över. Först funderar eleven själv, sedan  tillsammans med en kompis och berättar om hur man tänker. Sedan tittar vi på olika lösningar alla tillsammans.

Genomgångar på tavlan med nyheter , repetition, strategier och exempel.

Räkning i boken.  

Problemlösning enskilt och i liten grupp.

Självbedömning med trafikljus (grönt, gult, rött) vad jag tycker är lätt och vad jag behöver träna mer på för att nå kunskapskraven inom området "De fyra räknesätten".

Återkoppling - hur kan jag göra för att förstå "lästalen"? Vad tycker jag är svårt - vad behöver jag träna mer på, hur gör jag det?

Bedömning/bedömningsmatris

Matteprov där förmågan att kunna: begrepp, metoder, problemlösning och kommunikation/resonemang bedöms. 

Dagliga arbetet och muntliga redovisningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: