👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Vind: Rörelse och kroppsuppfattning på resonansbräda, aktivitetsbåge och ljudmatta 21-22

Skapad 2017-09-07 12:58 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Motorik
Ljudmattan, aktivitetsbågen och den guppande resonansbrädan är mycket roliga och motiverande aktiviteter som tränar elevernas kroppsuppfattning och främjar viljan att röra på sig och utforska sin kropps förmågor att påverka omgivningen.

Innehåll

Innehåll: Den guppande resonansbrädan är en mycket roligt och motiverande aktivitet som tränar elevernas kroppsuppfattning och främjar viljan att röra på sig och utforska kroppens förmåga att påverka omgivningen. Svikten i brädan gör att alla små rörelser får stor effekt och alla rörelser ger en direkt effekt på material som ligger på plattan. Vi arbetar med att erbjuda eleverna en mängd olika föremål med olika ljud att gripa, putta på, sparka på, hålla och lyfta. Vi arbetar med bollar med ljud som motiverar till aktiva ben och spralliga kroppar.  

Ljudmattan och aktivitetsbågen erbjuder också roliga och motiverande utmaningar att röra på kroppen där varje rörelse ger en ljud- eller känseleffekt.

 

Arbetssätt:

Eleverna ligger på resonansbrädan eller ljudmattan. När eleverna ligger på rygg på brädan presenterar personalen de olika föremålen som de ska jobba med (t ex bollar, maracas, bjällror, rasslande kedjor mm) som sedan placeras nära eleverna så att de enkelt ska kunna nå och känna dem. När eleven tar initiativ att röra sig på brädan eller greppa något föremål påtalar personalen det och sätter ord på vad det är eleven gör och vilken kroppsdel det är som jobbar och är aktiv.

Likaså hjälper personalen eleven inledningsvis på ljudmattan och under aktivitetsbågen genom att tillsammans med eleven trycka på de olika områdena på ljudmattan och lyfta armarna och ben och känna och lyssna på de olika hängande föremålen på aktivitetsbågen så att eleven hör var de olika ljuden befinner sig och vilken kroppsdel som eleven behöver röra på för att få igång de olika ljuden. Efter detta backar personalen lite ifrån eleven och låter denna så självständigt som möjligt arbeta och utforska. På samma sätt som på resonansbrädan påtalar personalen vad det är eleven gör samt vilken kroppsdel det är som arbetar.   

 

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:

Använder din kropp för att utforska och undersöka vad som finns på resonansbrädan och aktivitetsbågen

Använder din kropp för att skapa ljud och rörelse på resonansbrädan och ljudmattan.

Använder dina händer till att greppa och hålla i de olika föremålen på resonansbrädan och aktivitetsbågen.

Utför riktade arm- och benrörelser mot de olika materialen som ligger utplacerade på resonansbrädan, aktivitetsbågen samt på ljudmattan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9