Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL åk 7

Skapad 2017-09-07 13:21 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi lär oss om talsystemets uppbyggnad och hur vi ska göra vid exempelvis "de fyra räknesätten", avrundning, prioriteringsregler, överslagsräkning och storleksordning av tal. Matematiska begrepp med tillhörande namn arbetar vi med för att få en LÅNGSIKTIG FÖRSTÅELSE genom högstadiet och inför gymnasiet. Begreppen behöver UPPREPAS/TRÄNAS under hela högstadietiden och de ingår i alla matematikområden (algebra, geometri o.s.v.)
Grundskola 7 Matematik
Grundskola 7 Ma Vi lär oss om talsystemets uppbyggnad och hur vi ska göra vid exempelvis "de fyra räknesätten", avrundning, prioriteringsregler, överslagsräkning och storleksordning av tal. Flera begrepp med tillhörande namn arbetar vi med för att få en långsiktig förståelse genom högstadiet och inför gymnasiet. Detta för att många begrepp bygger på varandra och blir mer komplicerade från åk 7-9.

Innehåll

Vi lär oss om talsystemets uppbyggnad och hur vi ska göra vid exempelvis "de fyra räknesätten", avrundning, prioriteringsregler, överslagsräkning och storleksordning av tal.

Matematiska begrepp med tillhörande namn arbetar vi med för att få en LÅNGSIKTIG FÖRSTÅELSE genom högstadiet och inför gymnasiet.

Begreppen behöver UPPREPAS/TRÄNAS under hela högstadietiden och de ingår i alla matematikområden (algebra, geometri o.s.v.)

För att nå målen med undervisningen ska du kunna:

-förstå hur vårt talsystem år uppbyggt
-ordna tal i storleksordning
-multiplicera och dividera med 10,100,1000
-avrunda tal
-använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
-räkna med de fyra räknesätten
-prioriteringsreglerna

För att nå högre kunskapskrav behöver du förstå:

- delbarhetsreglerna
-primtal / sammansatta tal
-hur egyptierna eller Mayafolkets talsystem var uppbyggda
-magiska kvadrater 

Begrepp att kunna till området: tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare,nämnare, avrundning, prioriteringsordning

 

Vi ska träna på förmågorna som finns formulerade under rubriken "Syfte" här nedanför (de gröna punktmeningarna).

 

Bedömning sker efter kunskapskraven.

Detaljplanering finns på Driven i ett Classroom.

 

Prov del 1  26/9   del 2 den 27/9.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: