Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2017-09-07 13:21 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Inom detta arbetsområde kommer du att få kunskaper om Sveriges landskap. Du kommer även att arbeta med texttypen beskrivande text. Du kommer att utveckla ditt källkritiska förhållningssätt och träna på att hålla muntliga framställningar samt ge och ta emot kamratrespons.

Innehåll

Du kommer att bli tilldelat ett av Sveriges landskap som du sedan ska söka information om.

Du behöver använda och granska flera olika källor exempelvis kartor och läromedel för detta.

Den information som du finner använder du sedan som underlag för din beskrivande text.

Du tar hjälp av din beskrivande text, samt bilder och andra medier när du redovisar ditt arbete muntligt.

Du kommer att vara aktiv under dina kamraters framställningar, genom att bedöma deras muntliga framställningar samt föra anteckningar om de övriga kamraters landskap.

Uppgifter

 • Landskapsplansch

 • Affisch om ett landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Geografi 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandskap
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jordytan
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Jag kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Jag kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
•Begreppslig förmåga
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Använda kartor och geografiska källor
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Utforska
•Förmågan att hantera information
.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Olika källors användbarhet
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Namngeografi
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Beskriva lägen och storleksrelationer
•Förmågan att hantera information
Jag kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
•Metakognitiv förmåga •Kommunikativ förmåga
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Olika levnadsvillkor
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: