Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-09-07 13:28 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan träden och klivit på mossan som växer över trädrötter? Kanske har du klättrat på ett träd som har vält eller byggt en koja? Har du plockat bär eller svamp och kanske sett ett rådjur skutta förbi? Nu ska vi lära oss om skogen och några av djuren som bor där.

Innehåll

 

Mål med arbetet

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • känna till ungefär var i Sverige de olika typerna av skog finns
 • kunna berätta hur döda träd och djur bryts ner
 • känna igen och ha kunskaper om några vanliga svenska träd
 • känna igen och ha kunskaper om några vanliga bär (hallon, lingon, blåbär)
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur i skogen
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetssätt

 • Läsa texter om skogen gemensamt
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på film 
 • Förstärka texterna med hjälp av diskutioner baserade på egna erfarenheter. 
 • Bearbeta faktatexter genom sökläsning och skriva svar på frågor.

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • ungefär var i Sverige de olika typerna av skog finns
 • hur döda träd och djur bryts ner
 • några vanliga svenska träd
 • några vanliga bär (hallon, lingon, blåbär)
 • näringskedjor i skogen
 • några rovdjur och bytesdjur i skogen
 • vad människan använder skogen till
 • vad som menas med allemansrätten

Reflektioner

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: