Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskolan - Berättelse

Skapad 2017-09-07 13:29 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Svenska
Vi ska nu arbeta med att skriva berättelse. Du ska få träna på att beskriva personer och miljöer, skriva repliker och även använda synonymer i texter för att skapa variation.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen

Genomgångar

Övningsuppgifter

Skrivuppgift

Skrivuppgiften

Du ska skriva en berättelse som utspelar sig på en buss. Berättelsen ska kunna läsas av ungdomar i din egen ålder.
Berättelsen ska innehålla följande:

 • tre huvudpersoner
 • en oväntad händelse
 • ett samtal
 • gärna ett överraskande slut
 • en passande rubrik

Berätta så levande som möjligt och försök använda gestaltande beskrivningar. Tänk på att använda skrivreglerna.

 

Arbetsgång:

 • Gör en tankekarta eller planera texten genom att skriva stödord.
 • Skriv din berättelse i mappen för svenska i Google drive. Döp dokumentet till Bussen.
 • Läs igenom din text.
 • Gör ändringar och förbättringar av texten.

Senast tisdagen den 26/9 ska din berättelse vara klar.

 

Lycka till!

/Susanne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skrivarskolan - Berättelse

Koppling till uppgiften

E
C
A
Fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
Fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget

innehåll

E
C
A
Utveckling av innehåll - genremedvetenhet
Innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
Innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
Genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

E
C
A
Uppbyggnad
Berättelsen är sammanhängande och begriplig
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar tex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad tex genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord tex och, men, när
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord tex eftersom, därför att
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

E
C
A
Ordval
viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
relativt god språklig variation dvs ordvalet är passande och varierande
god språklig variation dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är i huvudsak korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken
använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
använder skiljetecken på ett korrekt sätt
använder reglerna för skiljetecken
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: