Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2017-09-07 13:39 i Andersbergsskolan Halmstad
Ett tema där du får lära dig hur det var att leva på forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Forntiden Vi arbetar med Forntiden mellan vecka 36- 43.

Innehåll

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje är och visar samt kunna göra en egen tidslinje

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om (istiden), stenåldern, bronsåldern och järnåldern

 

.

Arbetssätt

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

Du kommer att få jobba enskilt eller i par, läsa och svara på frågor som ett sätt att dokumentera det du lär dig.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- göra en tidslinje

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3

Matriser

Sv SO SvA
Forntiden åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
på väg att nå målen
Nivå 2
Du har nått målen
Nivå 3
Du har nått målen och visat att du kan mer
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Du kan med hjälp namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Kan med hjälp jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Kan föra utvecklande jämförelser och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern
Förmågan att söka och använda information ur anvisad källa
Du kan med hjälp söka och använda information ur anvisad källa.
Du har förmågan att söka och använda information ur anvisad källa.
Du har förmågan att självständigt söka och använda information från lämplig källa.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan med hjälp förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du förstår hur en tidslinje är uppbyggd och förstår begreppen dåtid, nutid och framtid
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen
Du kan med hjälp ge exempel på spår av forntiden i naturen
Du kan ge exempel på spår av forntiden i naturen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: