Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen,djuren och miljön

Skapad 2017-09-07 13:40 i Bruksskolan Flen
Pedagogisk planering för fördjupningsarbete i grupper i miljöfrågor och aktiva val som påverkar vår miljö.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Samhällskunskap Matematik NO (år 1-3) Biologi Hem- och konsumentkunskap Fysik Svenska Kemi
I "Naturen,djuren och miljön" kommer vi att fokusera på vad vi kan göra för att rädda vår planet från miljöförstöring. Vi kommer även att lära oss om hur våra val att leva påverkar vår jord.

Innehåll

Syfte


- Att använda kunskaper i biologi, kemi, fysik (NO) och hemkunskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, miljö och ekologisk hållbarhet.
- Att kunna genomföra systematiska undersökningar
- Använda kunskaper i biologi, kemi, fysik (NO) och hemkunskap för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.

Mål

I detta tema ska du visa att du:

- kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö.
- kan söka information om ämnet och återge denna t.ex. muntligt, skriftligt, i form av bilder, tabeller, diagram eller drama.
- kan planera och göra enkla undersökningar samt dra slutsatser av det resultat du får.
- vet hur man kan göra medvetna miljöval genom att t.ex. välja produkter som är miljömärkta.

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Gemensamma genomgångar
- Grupparbeten
- Undersökningar
- Diskussioner                                                                                                                                                                                                           -    -Filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Sh   3

Matriser

NO Fy Sv Ma Sh Bi Hkk Ke SO
Naturen, djuren och miljön

Visar grundläggande kunskaper
Visar goda/relativt utvecklade kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Jag kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö.
I diskussioner ställer du ibland frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du ofta frågor och framför och bemöter åsikter och argument
Ny aspekt
Förmågan att föra diskussionen framåt
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Jag kan söka information om miljöfrågor och återge/redovisa denna t.ex. muntligt, skriftligt, i form av bilder, tabeller, diagram eller drama.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då en källa källor
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då några olika källor
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då ,många olika källor.
Jag vet hur man kan göra medvetna miljöval genom att t.ex. välja produkter som är miljömärkta.
Du vet till viss del hur du ska göra medvetna val som är bra för miljön t.ex. att välja miljömärkta produkter.
Du vet hur du ska göra medvetna val som är bra för miljön t.ex. att välja miljömärkta produkter.
Du är mycket medveten om vilka val du kan göra som är bra för miljön t.ex. vilka miljömärkta produkter du kan välja som är bra för miljön.
Ny aspekt
Jag vet vad fotosyntesen är och kan förklara betydelsen av den.
Du vet vad fotosyntesen är och förstår vilken betydelse den har för allt liv.
Du kan förklara fotosyntesen med de olika delarna och vet vilken betydelse den har för allt liv.
Du kan ingående förklara fotosyntesen med alla delar och kan dessutom förklara vilken betydelse den har för allt liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: