Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Sva åk 3

Skapad 2017-09-07 13:42 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under årskurs 3 fortsätta arbetet med läromedlet ABC klubben. Boken till årskurs tre heter "Nyckeln till skatten" Vi kommer att läsa och träna på läsförståelse. Utöver detta arbete kommer vi träna på stavning samt träna oss på att skriva olika slags texter.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

Skriva

Du kommer skriva meningar och markera dessa med stor bokstav och punkt.

Du kommer träna på att skriva så att texten är läslig för dig själv och andra (rätt formade bokstäver, mellanrum mellan orden, använda gemener och versaler på rätt sätt).

Du kommer skriva enkla texter med läslig handstil och på datorn.

Du kommer skriva en enkel berättelse med början, mitt och slut.

Du kommer skriva i ett ordbehandlingsprogram på datorn och infoga bild.

Du kommer ge enkla omdömen om din egen och andras texter.

Du kommer söka efter fakta samt återge delar av informationen i en faktatext.

 

Läsa

Du kommer läsa enkla texter med flyt.

Du kommer läsa olika typer av texter och förstå innehållet.

Du kommer återge texters innehåll och svara på frågor.

Du kommer använda olika läsförståelsestrategier (leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser före, under och efter läsning).

Du kommer att läsa om några barnboksförfattare. Du kommer ge några exempel på olika typer av skönlitteraturs-texter, t.ex fabel, folksaga, myt och legend.

 

Tala och Lyssna

Du kommer träna på att bli en bra talare och en bra lyssnare.

Du kommer träna på att återberätta.

Du kommer träna på att ge och följa instruktioner.

Du kommer delta i olika reflekterande samtal om innehåll och budskap i texter och böcker. Du kommer återberätta valda delar av innehållet.

Du kommer göra en muntlig presentation av en berättelse eller faktatext för dina kamrater.

 

 

 

Hur vi ska lära oss detta:

Du kommer att arbeta i helklass, halvklass i grupper och enskilt.

Vi kommer att ha högläsning.

Vi kommer att arbeta med läsförståelse i boken "Nyckeln till skatten" samt andra böcker.

Du kommer att få återberätta, sammanfatta, förutspå och dra slutsatser i våra texter.

Du kommer att få skriva meningar och berättelser på Ipad, dator och för hand.

Du kommer att arbeta i arbetsboken "Diamantjakten"  samt "Språkskrinet", där vi tränar läsförståelsestrategier och skrivande av olika typer av texter.

Du kommer att skriva olika slags berättelser och texter.

Du kommer att få ge och ta instruktioner.

 

Bedömning

Se matriser i svenska/sva

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: